Daarvoor is nu de ‘Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen’ opgesteld. In deze leidraad is geregeld wanneer het wisselen van medicijnen om niet medische redenen mogelijk is en wat de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend arts en de apotheker hierbij is.

Verantwoord wisselen van medicijnen 

De leidraad helpt om te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Om dit mogelijk te maken, zijn medicijnen in drie categorieën ingedeeld.

  • Rood: niet wisselen, tenzij het medicijn door tekorten niet (meer) verkrijgbaar is in Nederland.
  • Oranje: alleen wisselen als aan voorwaarden zoals in de Leidraad overeengekomen is, is voldaan.
  • Groen: wisselen van medicijnen is mogelijk, met inachtneming van de voorwaarden, tenzij dit om specifieke patiëntgebonden redenen niet kan.

De voorwaarden voor het (om niet-medische redenen) wisselen van medicijnen in de oranje en groene categorie, betreffen afspraken over informatie en begeleiding van de patiënt bij het wisselen. Voor de geneesmiddelen uit deze categorieën is ook afgesproken het aantal wisselingen zoveel mogelijk te beperken.

Medische noodzaak

Er zijn situaties waarin de arts vindt dat het medisch gezien niet wenselijk is dat een medicijn gewisseld wordt, ook niet een medicijn uit de groene categorie. De voorschrijver kan op basis van individueel patiëntgebonden factoren, besluiten dat er sprake is van ‘medische noodzaak’ en bepalen dat de patiënt een specifiek medicijn krijgt. In deze gevallen schrijft de voorschrijver ‘medische noodzaak’ op het recept. De apotheker levert dan het medicijn dat op het recept staat.
Als de patiënt zelf een niet-medisch onderbouwde voorkeur heeft voor een specifiek medicijn, dan is dat onvoldoende reden voor medische noodzaak. De eindverantwoordelijkheid voor het bepalen van ‘medische noodzaak’ op basis van individueel patiëntgebonden factoren ligt bij de voorschrijver.

Gezamenlijke partijen

Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie hebben de leidraad opgesteld. Deze partijen zien toe op het gebruik van de leidraad en jaarlijkse evaluatie van de leidraad inclusief de ‘rode en oranje lijst’.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.