Bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care Bart van den Bemt baseert zich in zijn artikelen op officiële richtlijnen en informatie uit betrouwbare bron, waaronder de informatie van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Dat deed hij ook voor het artikel over het voorrang bij vaccineren voor mensen met reuma. Het gaat hoe dan ook om een belangrijk vaccin en dat geldt zeker voor mensen met ontstekingsreuma, omdat zij gevoeliger zijn voor infecties. Er is zoveel informatie over deze vaccins, dat het soms lastig is om het overzicht te houden. In het artikel van Van den Bemt werden de toen bekende feiten over reuma en het coronavaccin op een rijtje gezet.

Geen voorrang bij vaccineren, wel belangrijk dat het snel gebeurt

Het is jammer dat het beleid in zo korte tijd alweer is veranderd, niet alleen omdat het daardoor ‘fout’ in het blad staat, maar vooral omdat het belangrijk is dat mensen met ontstekingsreuma snel een vaccin krijgen zodat ook zij weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bart van den Bemt meldt nog ter aanvulling: als mensen met ontstekingsreuma boven de 65 jaar oud zijn, zal vaccinatie met RNA-vaccins gebeuren bij de GGD op basis van het leeftijdscohort waarvan zij deel uitmaken. Als deze mensen 60-64 jaar zijn, zullen zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin via het nationale programma voor 60-64 jarigen bij de huisarts. Voor mensen met ontstekingsreuma van 18-59 jaar zal vaccinatie plaatsvinden met AstraZeneca-vaccin, gelijktijdig met het leeftijdscohort van 50-59 jaar op grond van hun medische aandoening. De selectie van personen voor de medische indicatie loopt via de huisarts analoog aan de jaarlijkse selectie voor influenzavaccinatie. Dit vaccinatieschema is gebaseerd op het Gezondheidsraadadvies.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.