Tijdens de COVID-19-pandemie gedoogde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het voorschrijven van geneesmiddelen via videoconsult. Daardoor werden persoonlijke contacten voorkomen en konden aan patiënten toch geneesmiddelen worden voorgeschreven. Tijdens de pandemie is duidelijk geworden dat deze gedoogmaatregel ook na de COVID-19 pandemie in bepaalde situaties voorziet in een behoefte. Minister Kuipers vindt dat dat goed heeft gewerkt.

Aanpassen wet

De minister bereidt een wetsvoorstel voor waarmee het mogelijk wordt dat zorgverleners medicijnen voorschrijven tijdens of na contact met de patiënt via internet. Dat is nu nog niet mogelijk, onder meer omdat in de wet staat dat de voorschrijver de patiënt eerst persoonlijk moet hebben ontmoet. In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, zorgt minister Kuipers er met een beleidsregel voor dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Actuele gegevens

Voor een patiënt op deze manier medicijnen krijgt, moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet er geen fysiek onderzoek nodig zijn en moet de arts beschikken over de actuele medicatiegegevens van de patiënt.

De minister vindt dat de uitbreiding voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de toegankelijkheid van de zorg. De beroepsorganisaties gaan nu nadere voorwaarden ontwikkelen om verantwoord om te gaan met de aanpassing.

Zoals de minister het verwoordt

Minister Ernst Kuipers: “Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven. Dat is goed nieuws voor patiënten, en draagt ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg.”