Een chronisch patiënt die geneesmiddelen gebruikt, dus ook iemand met reuma, is gemiddeld zo’n vier uur per jaar bij zijn behandelend arts en apotheker. Vier uur op een jaar betekent 0,05 procent van de tijd! De andere 364 dagen en twintig uur wordt de patiënt niet omringd door professionals die hem kunnen helpen bij het geneesmiddelengebruik. Terwijl juist dan allerlei vragen leven rondom geneesmiddelen. Victor Huiskes onderzocht hoe dat beter kan. 
Vaak blijft farmaceutische zorg beperkt tot het voorschrijven van medicijnen en een korte toelichting op het gebruik ervan. Als deze zorg ook beschikbaar is op momenten dat de patiënt problemen met geneesmiddelen heeft, is er meer kans deze tijdig op te lossen en gevolgen van deze problemen te voorkomen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het promotieonderzoek van Victor Huiskes. Hij is senior-apotheker in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Huiskes is dagelijks bezig met de zorg voor geneesmiddelen voor mensen met reuma. Hij begeleidt patiënten bij veilig en effectief geneesmiddelengebruik dat past in hun dagelijks leven. 

Victor Huiskes: 'Samen naar oplossingen zoeken' 

Voor je de structuur kunt aanpassen, moet je eerst weten wat de rol van patiënten en zorgverleners kan zijn bij het verminderen van geneesmiddelgerelateerde problemen. Ook daar heeft Huiskes zich in verdiept. “Medicatiebeoordeling is het heel goed beoordelen van het totale medicijngebruik van een patiënt met het doel dit zo perfect mogelijk te maken om de gezondheid te verbeteren. Dat betekent dat je, als je geneesmiddelgerelateerde problemen constateert, samen met de patiënt zoekt naar oplossingen.”
Huiskes benadrukt in zijn promotieonderzoek het belang van de betrokkenheid van de patiënt bij dit proces. “Geneesmiddelgerelateerde problemen werden vaker herkend en opgelost in onderzoeken waarbij de patiënt betrokken was bij de medicatiebeoordeling.” 

Lees het hele verhaal in ReumaMagazine 1-2022

(Foto: Dennis Vloedmans)