Het onderzoeksbureau Markeffect wilde met dit onderzoek de eventuele meerwaarde van Spreekuur.nl in de huisartsenposten voor ANW-zorg (Avond-Nacht-Weekend-zorg) aantonen richting huisartsenposten en zorgverzekeraars. In het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek is gekeken naar de kwaliteitsbeleving van gebruikers – in dit geval zorgverleners. Daaruit blijkt dat alle huisartsen uit het onderzoek van mening zijn dat de kwaliteit minimaal hetzelfde is gebleven na de inzet van Spreekuur.nl. 60 Procent van de huisartsen vindt de kwaliteit zelfs verbeterd. 

Patiëntenplatform voor online huisartsenzorg

Spreekuur.nl biedt patiënten één gebruiksvriendelijk digitaal platform voor al hun online huisartsenzorg. Van een online consult met hun huisarts of huisartsenpost tot dossierinzage en samenwerking met zorgverleners. Met het consult krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door een aantal vragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Huisartsen kunnen vlot het consult digitaal afhandelen. Ook wordt er automatisch een samenvatting (s-regel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd wordt aan het dossier. Spreekuur.nl is inmiddels toegankelijk voor ruim 2 miljoen patiënten in diverse zorggebieden (Eemland, Rijnmond, Drenthe, Nijmegen, Gelderse Vallei, Axel en Breda). 

Antwoordsjablonen

Uit het onderzoek blijkt ook dat de kwaliteit van het digitale consult in vergelijking tot het telefonische consult in 100 procent van de gevallen als minimaal hetzelfde wordt beschouwd. 70 Procent van de huisartsen vindt de kwaliteit vergeleken met een telefonisch consult zelfs (veel) beter. De informatie die de zorgverlener via Spreekuur.nl ontvangt, wordt ervaren als voldoende volledig en betrouwbaar. De antwoordsjablonen zijn erg geliefd; ze geven de zorgverleners het gevoel sneller volledig te zijn en het bespaart veel tijd. De zorgverleners vinden de minder urgente klachten en visueel beoordeelbare klachten bijzonder geschikt voor een digitaal consult.

Efficiënte zorg

Huisartsen ervaren daarnaast een groot voordeel van Spreekuur.nl als het gaat om meer efficiënte zorg. 80 procent van de huisartsen is het (volledig) eens met de stelling dat Spreekuur.nl bijdraagt aan meer efficiënte zorg.