Naast dat onbeperkte fysio in de zorgverzekering zo goed als onmogelijk is geworden, snijden sommige verzekeraars in de dekking van fysiotherapie. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgwijzer aan de hand van alle verzekeringsvoorwaarden in 2022.

Schokkende premies voor vergoeding fysio

Schokkend is dat de gemiddelde premie voor een aanvullende polis met volledige fysiodekking ligt op maar liefst 1587 euro per verzekerde, terwijl de prijs voor een reguliere fysiobehandeling zo’n 35 euro kost. Je betaalt natuurlijk voor meer dan fysiotherapie alleen in dit pakket, maar deze stijging laat zien dat de prijzen de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen. Ter vergelijking: in 2020 lag de gemiddelde prijs voor onbeperkte fysiotherapie op 752,96 euro. In 2018 had je voor 43,50 euro per maand al een onbeperkte fysiodekking.

Medische selectie

Verder geldt er voor alle aanvullende verzekeringen bij ONVZ een medische selectie. Dat houdt in dat je van tevoren vragen krijgt over je medische situatie en voorgeschiedenis. Iemand met een hoge zorgbehoefte, bijvoorbeeld bij reuma of artrose, kan ervan uitgaan dat hij of zij niet wordt geaccepteerd.

Basisdekking

Voor mensen met een bepaalde chronische aandoening, zoals een spierziekte of MS, is er gelukkig een volledige vergoeding van fysiotherapie via de basisverzekering. Zij betalen de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf. Daarnaast betalen zij jaarlijks 385 euro aan eigen risico. Dat geldt voor mensen met reuma niet meer. In 2012 zijn zij uit de zogenoemde Lijst Borst verwijderd. 

Dekking fysiotherapie verder uitgekleed

Voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de basisdekking voor fysiotherapie is er ook slecht nieuws. Verzekeraars kleden de dekking voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering de laatste jaren namelijk steeds verder uit. Pakketten worden geschrapt. Soms kun je ze zelfs niet eens meer afsluiten. Bij anderen wordt de dekking verlaagd of gaat de prijs omhoog.

Kosten niet meer op te brengen

De prijzen voor een zorgverzekering met fysiotherapie zijn de laatste jaren enorm gestegen. De kosten zijn haast niet meer op te brengen voor mensen met een chronische aandoening, zoals reuma of artrose. En dat terwijl zij wel van deze verzekeringen afhankelijk zijn voor hun fysieke gesteldheid. Het is een kwestie van penny wise, pound foolish. Verzekeringen moeten zich realiseren dat de kosten die ze bezuinigen op fysiotherapie terugkomen op andere budgetten. Zo zullen er bijvoorbeeld meer ziekenhuisopnames zijn.