Deze stijging van zorgkosten voorspelt Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop onderzocht de jaarverslagen van 1342 zorgorganisaties en hun financiële cijfers over periode tussen 2011 en 2020 en extrapoleerde de cijfers van de laatste vijf jaar. Opvallend is dat in het afgelopen decennium juist de kosten van ziekenhuizen veel harder stegen dan de kosten van de care-organisaties. De omzet van de Nederlandse ziekenhuizen nam in de periode van 2011 tot en 2020 toe met € 11,4 miljard, een kostenstijging van meer dan 50 procent (van 21,3 tot € 32,7 miljard). Een belangrijk deel van de hogere kosten zit in duurdere behandelingen en medicijnen. De kosten van de zorg voor de Nederlandse samenleving zijn € 21,8 miljard hoger dan in 2011, tien jaar geleden. De tendens is dat de komende vijf jaar de kosten met eenzelfde bedrag zullen toenemen, vooral door sterk oplopende personeelskosten.

Stijging zorgkosten wijdverspreid

Alle zorginstellingen kampen met fiks oplopende personeelskosten en extra kosten voor flexibel personeel. In de onderzoeksperiode (2011 – 2020) namen de totale personeelskosten in de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ met bijna 50 procent toe. Ziekenhuizen waren in 2020 zo’n 40 procent meer kwijt aan kosten voor personeel dan tien jaar geleden.
De stijgende kosten voor personeel zijn ook een belangrijke factor bij de oplopende kosten voor de zorg richting 2025. Die bedragen naar verwachting in 2025 ruim € 67 miljard. Daarbij stijgen de kosten in de care harder dan in de cure. Dit is vooral zichtbaar bij de personeelskosten in ouderenzorg en thuiszorg: deze zijn in 2025 ongeveer even hoog als in de ziekenhuizen, ruim € 22 miljard. In 2020 waren ziekenhuizen nog € 1,4 miljard meer kwijt aan personeelskosten.

Financieel vangnet

Naast de zorgen over zorgkosten en personeel is er ook goed nieuws voor zorg naar aanleiding van de analyses van de jaarverslagen. Zowel voor de cure als de care geldt dat er hard is gewerkt aan gezonde(re) financiële buffers voor slechtere tijden. De afgelopen jaren steeg in bijna alle deelsectoren van de zorg het weerstandsvermogen (solvabiliteit) behoorlijk tot boven de veilige marge van 25 procent. De gehandicaptenzorg heeft met 30,6 procent gemiddeld genomen het beste financiële vangnet, gevolgd door de ouderenzorg met 27,8 procent en de ziekenhuizen met 26,4 procent. De GGZ doet het beter dan tien jaar geleden (18 procent), maar de sector is met een gemiddeld weerstandsvermogen van 21,8 procent nog wel kwetsbaar.
Deze jaarverslagenanalyse is uitgevoerd op basis van 1.342 jaarverslagen in de zorgsector over het jaar 2020 met een omzet van € 1 mln of hoger en jaarverslagenanalyses vanaf 2011. Het betreft 101 ziekenhuizen, 512 VVT-organisaties, 521 GGZ-instellingen en 208 organisaties actief in de gehandicaptenzorg. 

Bekijk de factsheet met de belangrijkste cijfers in de zorgsector.