In december werd een enquête gehouden met verschillende vragen over de data voor het volleybaltoernooi van Stichting Axiale SpA. Uit de respons bleek dat veel mensen niet kunnen wachten om weer te volleyballen. Het blijft spannend om een evenement als dit volleybaltoernooi te organiseren. Al zijn veel mensen inmiddels gevaccineerd, hebben een booster gehad of zijn van corona genezen. In 2020 en 2021 waren er in april nog veel beperkende maatregelen. In de zomermaanden mocht er vaak al meer. Daarom koos de stichting ervoor om het toernooi te verplaatsen naar 25 juni 2022. Het toernooi kan dan naar verwachting met weinig beperkingen worden georganiseerd.

Ander karakter volleybaltoernooi Stichting Axiale SpA

Het toernooi krijgt een iets ander karakter. Dat komt omdat er de afgelopen jaren veel is gebeurd. Niet alleen is iedereen drie jaartjes ouder geworden sinds het laatste toernooi, ook hebben veel mensen met axiale SpA minder kunnen bewegen en dat betekent dat ze in conditie achteruit gegaan kunnen zijn. Ook bij de reuma- en bechterew patiëntenverenigingen is er nogal wat veranderd. Door de strategie van ReumaNederland en een vergrijzing in de besturen zijn er meerdere verenigingen en oefengroepen opgeheven. Dat kan betekenen dat teams niet meer bestaan of incompleet zijn. De stichting benadrukt dat iedereen mee kan blijven doen, als individu, duo, team of in welke samenstelling dan ook. Het bewegen met elkaar op een gezellige manier blijft de hoofdzaak. Misschien wordt juist dát deel van het karakter van het toernooi wel extra benadrukt.

Inschrijven is al mogelijk via de website van de Stichting Axiale SpA Nederland. Hier vind je ook meer informatie over het toernooi en de nu bekende coronamaatregelen.