Volgens de BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2022 zou een aantal ziekenhuizen in het afgelopen jaar failliet gegaan zijn zonder de compensatieregelingen rond Covid-19. Die worden nu afgebouwd. Daar komt bij dat investeringen achterblijven en er een structureel gebrek aan zorgprofessionals is. De cijfers over 2021 zijn beter dan die van het jaar ervoor. Op een totale omzet van € 20,6 miljard behaalden de algemene ziekenhuizen in Nederland in 2021 samen een resultaat van € 359 miljoen (2020: € 285 miljoen). De solvabiliteit steeg tot 32 procent (2020: 30,4 procent) en de liquiditeitspositie bleef stabiel. Het rapportcijfer van middelgrote en grote ziekenhuizen steeg van respectievelijk 6,1 naar 6,6 en van 7,6 naar 8,0 als gevolg van een hoger exploitatieresultaat.

Gemiddelde rapportcijfer daalt

Maar nog altijd scoort bijna een vijfde van de ziekenhuizen een onvoldoende en daalde het gemiddelde rapportcijfer voor kleinere ziekenhuizen van 6,2 naar 6,0. De toegenomen kosten voor ingehuurd personeel, de stijging van de omvang van de verlofreservering en de personeelskrapte zetten de zorgcontinuïteit verder onder druk. Er is sprake van een opeenstapeling aan uitdagingen, zoals hoge inflatie, hoog ziekteverzuim en personeelstekort. Tegelijkertijd blijft de druk op de zorg fors, deels veroorzaakt door inhaalzorg. 
Verwacht wordt dat rendementen voor een belangrijk deel verdampen en meer ziekenhuizen in de rode cijfers belanden. Afbouw van de Covid-19-steunmaatregelen betekent dat ziekenhuizen financieel weer meer op eigen benen moeten staan.

Oplossingen BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2022

Volgens BDO is extra geld alleen geen oplossing meer om de zorgsector draaiende te houden. De urgentie van een zorgtransitie is duidelijk. De consultant ziet het Integraal Zorgakkoord (IZA) als een passende versnelling van de transitie naar passende zorg, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid.
De BDO-benchmark Ziekenhuizen 2022 doet zes aanbevelingen aan ziekenhuizen en hun samenwerkingspartners om de doelen uit het IZA te realiseren zonder financieel in de problemen te raken.
1.    Maatschappelijk debat over de toekomst van de zorg
2.    Samenwerken in de zorg
3.    Samenwerken op basis van ‘shared savings’
4.    Arbeid en digitalisering centraal bij herontwerp zorgprocessen
5.    Flexibele kostenstructuur gewenst
6.    Duurzaamheid

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.