Met de komst van Ernst Kuipers kan het denken vanuit de inhoud weer voorop komen te staan bij het ministerie. Dat kan zeker in deze coronatijd winst zijn. 

Wie is Ernst Kuipers?

Ernst Kuipers (62) groeide op in een protestants gezin in Creil, een dorp in de Noordoostpolder. Zijn vader werkte als huisarts, moeder had zich over de apotheek ontfermd. Na een jaar scheikunde koos Kuipers voor de studie geneeskunde. Een deel van zijn opleiding volgde hij in de net gefuseerde ziekenhuizen in Deventer, waar medisch specialisten in die tijd nog veel verschillende behandelingen deden. Kuipers specialiseerde zich tot maag-darm-leverarts. Hij werkte in verschillende ziekenhuizen tot hij afdelingshoofd en hoogleraar werd in het Erasmus MC in Rotterdam. Kuipers was een van de hoofdrolspelers in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker dat in 2014 van start ging.
In 2013 werd Ernst Kuipers voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC. Hij streefde naar samenwerkingsverbanden en concentratie van zorg. Van 2016 tot 2018 was hij voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). We kennen Kuipers nu vooral als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In die hoedanigheid was hij de initiatiefnemer van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Deze organisatie zorgde tijdens de coronacrisis voor de landelijke spreiding van Covid-19-patiënten over de beschikbare IC-bedden. Door zijn vele tv-optredens wordt hij gezien als een van de meest prominente gezichten van de voorlichting over de anti-coronamaatregelen in Nederland.

Voorbereiding tot ministerschap

Al in 2020 gaf Kuipers aan een ministerschap serieus te overwegen. In 2021 leverde hij input op het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Aan het eind van de kabinetsformatie werd Kuipers gevraagd door D66 om minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te worden in kabinet-Rutte IV. Pas nadat hij gevraagd was, werd hij lid van D66.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.