Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) pleiten voor opname en volledige vergoeding van alle oefen- en fysiotherapie voor chronische aandoeningen in de basisverzekering, juist omdat deze vorm van zorg veel dure behandelingen in de tweede lijn kan voorkomen. Doordat fysiotherapie en oefentherapie voor heel veel aandoeningen niet of slechts gedeeltelijk uit de basisverzekering wordt vergoed, kiezen veel patiënten (onnodig) voor de veel duurdere zorg in de tweede lijn die wél vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Patiënten kunnen zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie, maar deze verzekeringen worden steeds duurder en dus minder bereikbaar voor grote groepen.

Toelating van fysio- en oefentherapie in de basisverzekering

Het Zorginstituut Nederland dat er namens de overheid voor waakt dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft, adviseert de minister over toelating van fysio- en oefentherapie in de basisverzekering. Op dit moment loopt het gesprek hoe om te gaan met het bewijs dat fysiotherapie effectief is. Het Ecorysrapport draagt daar nu substantieel aan bij door de effectiviteit van fysio- en oefentherapie aan te tonen op basis van nationaal en internationaal wetenschappelijk gebruikelijke en geaccepteerde methoden.
Hoewel nog niet bij alle aandoeningen onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, stellen KNGF, SKF en VvOCM dat kan worden aangenomen dat ook bij deze aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie goedkoper zullen zijn dan behandeling in de tweede lijn, simpelweg omdat deze vorm van zorg erg goedkoop is. Op basis van het Ecorys rapport verwachten de opdrachtgevers dat fysio- en oefentherapie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besparing van zorgkosten, bijvoorbeeld door het voorkomen van opnamen in het ziekenhuis. Onderzoeksbureau Equalis brengt op dit moment in kaart hoeveel geld er in totaal kan worden bespaard door een grotere inzet van fysio- en oefentherapie als vervanging voor duurdere zorg. Dat rapport verschijnt nog deze maand.

Onderzoeksresultaten op een rij

Uit het onderzoek blijkt dat voor een groot aantal aandoeningen de effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd is. Oefen- en fysiotherapie heeft de potentie de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Met de inzet van oefen- en fysiotherapie kunnen andere vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg of een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis, mogelijk worden voorkomen of vervangen. Gebrek aan structurele financiering staat implementatie of verdere uitrol van initiatieven op het gebied van fysio- en oefentherapie veelal in de weg.