De hoge werkdruk in de zorg maakt onder meer dat zorg- en welzijnsmedewerkers minder mentaal fit zijn dan de rest van werkend Nederland. Ze hebben minder energie en hun huidige privé-werkbalans is verre van optimaal. Gevolg: meer uitval, uitstroom en toenemende druk op zorg en welzijn. Dat zijn de conclusies van een onderzoek van PGGM&CO, uitgevoerd in samenwerking met Stichting IZZ onder bijna 2000 zorg- en welzijnsmedewerkers.
Zowel de huidige als de verwachte werkdruk onder zorg- en welzijnsmedewerkers is veel hoger dan die van de rest van werkend Nederland. De werkdruk trekt de grootste wissel op hun - ook lagere- privé-werk balans en mentale fitheid. Andere zaken die medewerkers sterk uit balans brengen, zijn onvoldoende rust nemen, het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn, privé-zorgtaken en emotioneel aangrijpende situaties meemaken. 

Gevolgen corona voor werkdruk zorg

Ook corona laat nog steeds haar sporen na op zorg- en welzijnsmedewerkers. 37 procent is besmet geweest en 29 procent heeft daar langdurig klachten aan overgehouden. Ondanks de hoge en verwachte toenemende werkdruk, wijkt het (verwachte) werkplezier van zorg- en welzijnsmedewerkers weinig af van de rest van Nederland. Twee op de drie zorgmedewerkers geven werkplezier een ruime voldoende. 

Over het onderzoek   

PGGM&CO doet elk kwartaal onderzoek naar fitheid en balans onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Deze keer heeft PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ ook de effecten van corona op de fitheid van de medewerkers onderzocht. Daarnaast is gekeken naar wat werkgevers in de sector doen om hun medewerkers gezond te houden en welke ondersteuning zij bieden als werknemers corona krijgen. Dit alles bekeken in relatie met de huidige en verwachte toekomstige werkdruk. In totaal hebben bijna 2000 zorg- en welzijnsmedewerkers aan het onderzoek meegewerkt. Lees alle resultaten van het onderzoek op www.pggmenco.nl/onderzoek.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.