“Op maandag 5 juli spreekt u met minister Van Ark over de medisch specialistische zorg. In deze brief vraagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uw aandacht voor de aanpak van zorgverzekeraars om de uitgestelde ziekenhuiszorg zo snel en goed mogelijk in te halen.” Zo begint de brief  aan de Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Zorgverzekeraars hebben zorgplicht voor hun verzekerden en hebben daarom in overleg met ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) landelijke afspraken gemaakt over het inhalen van uitgestelde medisch specialistische zorg en het verschuiven van zorg naar onder meer zelfstandige behandelcentra (zbc’s). In de brief staat letterlijk: “Zorgverzekeraars hebben voor 2021 met ziekenhuizen en umc’s afspraken gemaakt over het vergoeden van uitgestelde zorg. Ook met individuele zbc’s zijn daarover afspraken gemaakt. Daarmee is er voldoende financiële ruimte voor het inhalen van de zorg.”

Samen capaciteit medisch specialistische zorg benutten

Een van de afspraken is dat zorgverzekeraars de plannen van ziekenhuizen voor het inhalen van uitgestelde zorg per regio verzamelen. De zorgverzekeraars leggen die plannen bij elkaar. Ze bekijken en bespreken samen met de betrokken zorgaanbieders vervolgens of en hoe de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk kan worden benut door samenwerking. Ook bespreken ze of bij die samenwerking tussen umc’s en zbc’s eventuele knelpunten ontstaan en hoe die kunnen worden weggenomen. Daarbij houden ze uiteraard voor ogen dat medewerkers van ziekenhuizen de ruimte krijgen te herstellen van de zeer intensieve coronaperiode.

Zorgbemiddeling bij lange wachttijden

Een ander onderwerp dat ZN noemt in de brief om de inhaalzorg zo goed mogelijk te laten verlopen, gaat over het helpen van mensen die te maken krijgen met lange wachttijden. Zorgverzekeraars kunnen dan zorgbemiddeling aanbieden. Meer informatie over zorgbemiddeling vinden verzekerden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.