Mark Janssen, lid Raad van Bestuur van het Radboudumc, is blij met de komst van Irene van der Horst. “Irene is een leider en een verbinder, met sterke ambities om samen met stafleden, Sint Maartenskliek en de andere partners in de regio onze expertise op het gebied van reumatische ziekten (inter)nationaal op de kaart te zetten. Haar inhoudelijke focus op het seksespecifiek maken van behandelopties sluit goed aan bij onze strategische keuze voor persoonsgerichte zorg.”

Werkverleden Irene van der Horst

Irene van der Horst (1960) haalde in 1987 in Leiden haar artsexamen en werd in 1997 geregistreerd als reumatoloog. In 1998 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op genetica bij reumatoïde artritis. In datzelfde jaar stapte ze over naar Amsterdam UMC (VUmc) waar zij diverse functies vervulde, waaronder die van universitair hoofddocent, afdelingshoofd ad interim, vice-voorzitter van het stafconvent en voorzitter van de centrale examencommissie geneeskunde aan de VU. In 2018 werd zij benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht reumatologie, in het bijzonder genderaspecten bij musculoskeletale ontstekingsziekten.

Bijzondere aandacht

Genderaspecten bij musculoskeletale ontstekingsziekten heeft in het werk van Irene bijzondere aandacht. Ook bestuurlijk en maatschappelijk zet zij zich voor dit thema in, onder andere als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gender en Gezondheid (NV G& G) en als medisch adviseur van de patiëntenvereniging Stichting Bechterew in Beweging.

Samenwerking uitbouwen

Irene van der Horst over haar benoeming: “Ik ben blij met deze benoeming en zie er naar uit om deze prachtige afdeling Reumatische Ziekten nog verder te mogen versterken en op de kaart te zetten. Er is binnen deze afdeling veel kennis over systeemziekten en ik wil daar graag mijn klinische expertise op het gebied van axiale spondyloartitis aan toevoegen. De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc heeft een mooie combinatie van klinisch onderzoek en een laboratorium Experimentele Reumatologie, wat veel kansen geeft op research gebied. Binnen het Radboudumc hoop ik veel met andere afdelingen samen te kunnen werken op het gebied van patiëntenzorg en onderzoek. Tevens zie ik er naar uit om de samenwerking met de Maartenskliniek verder uit te bouwen.”