Voorzitter Wilfred Peter somt nog meer voordelen op van ReumanetNL voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten: “We zijn bovendien nauw betrokken bij opleidingen op het gebied van reumatische zorg. Voor de basisscholing reumatische aandoeningen van het Nederlands Paramedisch Instituut verzorgen wij bijvoorbeeld de inhoud. Op die manier bevorderen we de uniformiteit in het behandelen van mensen met reuma. Verder werken we samen met zorginstanties. Zo zijn we betrokken bij het project Zinnige Zorg voor mensen met reumatoïde artritis (RA) van het Nederlands Zorginstituut waarbij wordt gekeken waar verbeteringen in de zorg mogelijk zijn. We doen mee aan workshops over multidisciplinaire zorg tijdens evenementen van beroepsverenigingen op het gebied van reuma. En we onderhouden contacten op Europees niveau waar onze leden van kunnen profiteren. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de basisscholing van de EULAR (de Europese vereniging voor professionals in de reumatologie en mensen met reuma) geaccrediteerd (officieel erkend) is. Dat is een toegankelijke online scholing die onze leden kunnen volgen om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van ReumanetNL.”

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten moeten zich scholen

Aangesloten fysio- en oefentherapeuten moeten in het bezit zijn van een geldige registratie en kunnen aantonen dat zij geaccrediteerde scholing hebben gevolgd op het gebied van reumatologische zorg. Ook dienen zij zich regelmatig bij te scholen. ReumanetNL checkt jaarlijks of de aangesloten leden nog steeds voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Peter: “Behalve naar opleiding kijken we bijvoorbeeld ook of de therapeuten hun patiënten behandelen volgens officiële behandelrichtlijnen en of hun praktijkruimte geschikt en toegankelijk is voor mensen met reuma. We verwachten bovendien dat onze leden actief meedoen aan netwerkbijeenkomsten waar ze hun kennis en ervaring kunnen delen met elkaar en met andere beroepsgroepen in de reumazorg. Denk aan artsen, verpleegkundigen, reumaconsulenten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. Het kan voorkomen dat sommige fysio- en oefentherapeuten nog niet aan alle gestelde kwaliteitscriteria voldoen. In dat geval krijgen ze drie jaar de tijd om eventuele hiaten op te vullen. Gedurende deze periode zijn ze aspirant-lid.”

Op dit moment hebben zich dertien lokale reumanetwerken en 136 praktijken/behandelaars bij ReumanetNL aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.reumanetnl.nl.