De leidraad kwaliteit AI in de zorg geeft inzicht in de criteria die je kunt gebruiken om de kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanbevelingen voor onder andere dataverzameling, ontwikkeling, validatie en implementatie van AI-modellen. Zo kunnen zowel patiënten als zorgverleners erop vertrouwen dat er veilige kwalitatief hoogwaardige AI gebruikt wordt in het zorgproces.

Potentie AI

Artificiële intelligentie (AI) heeft de potentie om enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. Maar hoe zorgen we er met alle betrokken partijen voor dat de toepassingen ook de kwaliteit en effectiviteit hebben die je ervan mag verwachten? Al sinds 2020 is hiervoor door een brede groep experts en betrokkenen uit het veld met passie gewerkt aan een leidraad. De leidraad kwaliteit AI in de zorg is uniek en is ontwikkeld met het oog op voorspellende AI-gestuurde algoritmen. Voor wie stapsgewijs meegenomen wil worden is er een onlinecursus beschikbaar.

Leidraad kwaliteit AI in de zorg door en voor het veld

De leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg is door en voor het veld ontwikkeld. Veel deelnemers hebben met passie en aandacht hun bijdrage geleverd. Sinds 2020 is allereerst gewerkt aan eisen en aanbevelingen voor het beoordelen van de kwaliteit en effectiviteit. Afgelopen najaar is een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met de ontwikkeling van de leidraad. Door zes werkgroepen is gewerkt aan een eerste versie die vervolgens door veel experts en partijen is gereviewd.

Vertrouwen en uniformiteit

De leidraad kwaliteit AI in de zorg helpt zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende eisen om kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen helpt bovendien vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. Een leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars. De leidraad is beschikbaar als pdf en vooral bedoeld voor onder andere zorgprofessionals, zorgaanbieders, medische en wetenschappelijke verenigingen, onderwijs, IT-leveranciers en burgers.