Technologische innovaties in de zorg zijn noodzakelijk met het oog op behoud van kwaliteit, wervingskracht op de arbeidsmarkt en betaalbaarheid. De route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De Kennis Transfer Offices (KTO) van de deelnemende partijen in het consortium ontwikkelen daarom een nationaal en open programma.

Kennis samenbrengen met technologische innovaties in de zorg

Het initiatief voor deze aanvraag komt vanuit 4TU, het samenwerkingsverband van de technische universiteiten. Doel is medtech spin-offs in Nederland te verrijken met bruikbare kennis en expertise. Dat moet leiden tot minder uitval en een snellere doorloop van het traject van onderzoek en ontwerp tot marktintroductie. De kracht wordt gezocht in het samenbrengen van kennis op het gebied van engineering en klinische borging.

Ook investering in AI en watertechnologie

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) trekken in totaal € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Voor de thema’s artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) en watermanagement zijn investeringen van gelijke omvang beschikbaar gesteld uit  de tweede tender van de Thematische Technology Transfer. Binnen elk van de domeinen kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen. De basis zal steeds zijn: excellent onderzoek van universiteiten en andere kennisinstellingen. De consortia zijn geselecteerd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.