Dat het gewenst is dat de overheid meer regie neemt bij de uitwisseling van medische gegevens, blijkt uit een recent verschenen position paper. Dit document is opgesteld naar aanleiding van een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer waar directeur-bestuurder Dianda Veldman een toelichting geeft. Als een zorgverlener geen inzage heeft in alle medische gegevens van de patiënt, dan is de zorg vanzelfsprekend niet optimaal, aldus de position paper. Onvolledige informatie kan zelfs leiden tot verkeerde diagnoses en onveilige situaties. Bovendien moeten veel onderzoeken overgedaan en informatie opnieuw opgevraagd.

Patiënten willen verandering

Het besef dat de elektronische uitwisseling van gegevens anders moet, leeft breed, juist ook onder patiënten. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Patiëntenfederatie dat binnenkort wordt gepubliceerd. De bijna 8300 deelnemers aan dit onderzoek hechten een groot belang aan de uitwisseling van medische gegevens. 92 procent onderschrijft de stelling: ‘De kwaliteit van zorg wordt beter als medische gegevens gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld.’ 74 procent is het eens met de stelling: ‘Mijn medische gegevens moeten beschikbaar zijn bij iedere zorgverlener waar ik onder behandeling ben.’ 73 procent is het eens met de stelling: ‘Zorgverleners weten vaker te weinig van de medische voorgeschiedenis van patiënten dan teveel.’

Eind aan vrijblijvendheid uitwisseling medische gegevens

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat iedereen in Nederland erop moet kunnen rekenen dat zorgverleners op basis van actuele gezondheidsgegevens de best passende zorg kunnen geven. Gegevens moeten de patiënt volgen door de zorg heen. Er moet een eind komen aan de vrijblijvendheid voor aanbieders om eigen oplossingen te kiezen. De overheid moet daarbij meer regie nemen. Standaardiseer het vastleggen en uitwisselen van medische gegevens en voer een discussie over toegang van digitaal minder vaardige burgers. Lees hier meer over de visie van de Patiëntenfederatie. Uitgangspunt is de mens die zorg nodig heeft. Relevante gegevens reizen met haar/hem mee door de zorg met als doel kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg en kwaliteit van leven.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.