Wat kun je verwachten van deze brochures als het gaat om werken met een beperking? Het gaat om praktische handreikingen, tips en aandachtspunten om zowel voor jou als voor de werknemer en zijn collega’s de werkomgeving zo goed mogelijk te maken. In de brochure staat ook informatie over de specifieke aandoening, wat dit voor het werk betekent en welke consequenties dit voor de werkomgeving heeft. En het belangrijkste: de brochure geeft uitleg waarom mensen ondanks hun functiebeperking uitstekend gekwalificeerd kunnen zijn voor de vacature die jouw bedrijf heeft.

Specifiek over werken met een beperking

De brochure over reuma is er een uit een reeks van, op dit moment, dertien boekjes over werknemers met een specifieke beperking. De boekjes zijn ontwikkeld vanuit twee vragen van de kant van werkgevers. Enerzijds is er de vraag van werkgevers om concrete informatie over hun werknemer met een specifieke beperking. Het betreft dan vaak werknemers die tijdens het werk een ziekte of aandoening hebben opgelopen. Anderzijds geven werkgevers, die de mogelijkheid overwegen om een werknemer met een specifieke beperking aan te nemen, aan dat ze graag over concrete informatie willen beschikken zodat ze ‘weten waar ze aan toe zijn’.
In de brochure wordt ingegaan op:
• De persoonlijke situatie: wat is reuma?
• De werkzaamheden: wat betekent dit voor het werk?
• De werkomgeving: welke consequenties heeft dit voor de werkomgeving?
• Je krijgt te maken met een werknemer met reuma: wat nu?
Elk van deze onderwerpen wordt kort beschreven en voorzien van praktische tips en aandachtspunten. Waar dat mogelijk is, worden suggesties voor oplossingen gegeven die door anderen worden gebruikt en die daarmee ook wellicht voor jouw bedrijf interessant zijn. Sommige van de tips zijn mogelijk van toepassing binnen uw bedrijf, andere wellicht niet.

Andere beperkingen

Er zijn behalve over reuma ook brochures over werken met ADHD, autisme, blind zijn, chronische ziekte (in het algemeen), doofheid, dwarslaesie, dyslexie, niet aangeboren hersenletsel, slechthorendheid, slechtziendheid, spierziekte en een verstandelijke beperking. Je kunt deze downloaden op de site www.werkenmeteenbeperking.nl

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.