De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op, ook op het gebied van cybersecurity. Het NCSC heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland in de toekomst niet uit.

Expertisecentrum cybersecurity in de zorg

Z-CERT is het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg. Deze cyberwaakhond voor de zorg heeft ook nog geen aanwijzingen dat er digitale aanvallen plaatsvinden op Nederlandse zorginstellingen die te maken hebben met de Russische inval in Oekraïne. De kans dat Rusland direct Nederlandse zorginstellingen aanvalt is laag, zo stelt Z-CERT. Wel beoordeelt het de kans op collateral damage als ‘mogelijk’. Collateral damage duidt de situatie aan waarin systemen in of buiten Nederland platgaan, en de zorgsector daar mede de gevolgen van ondervindt. Een risico voor de zorg is bijvoorbeeld dat leveranciers kunnen worden getroffen, en dat de aanvoer van essentiële producten zou stokken.

In het conflict getrokken worden

De Nederlandse samenleving kan, ook onbedoeld, in het conflict getrokken worden. Minister Robbert Dijkgraaf van OCW riep kennisinstellingen op om hun samenwerkingsverhoudingen met zorg- of kennisinstellingen in Rusland en Belarus te bevriezen. De Nederlandse kennisinstellingen, waaronder de universitair medisch centra (UMC’s) gaven op 4 maart gehoor aan die oproep. 
De zorgsector doet er in de huidige situatie goed aan om het hoogste niveau van alertheid te handhaven. Op de Z-CERT-site staan goede tips voor het voorkómen van en reageren op ransomeware. Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) heeft een webpagina die de ontwikkelingen in het conflict volgt en duiding geeft aan de cyberrisico’s.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.