Behandeling reumatoïde artritis

Prednison vermindert ontstekingen maar heeft ook vervelende bijwerkingen. Daarom bevelen internationale richtlijnen aan dat prednison bij RA in de laagst mogelijke dosis en voor de kortst mogelijke duur moeten worden gebruikt. Het doel is om zo mogelijk te stoppen met het gebruik prednison in de eerste drie maanden na de start van de behandeling. Biological disease-modifying antirheumatic drugs (bDMARDs), zoals TNF-remmers, abatacept en tocilizumab, zijn effectief bij de behandeling van RA. Prednison wordt vaak nog gebruikt als een nieuwe behandeling met een biological is begonnen. Het afbouwen van prednison verloopt dan niet altijd volgens de richtlijnen.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek van Kim Lauper en collega’s richtte zich op de verschillen in prednisonvermindering tussen TNF-remmers en andere bDMARDs (biologicals). De onderzoekers wilden weten of er een verschil was in hoe lang het duurde om de dosering van prednison te verminderen en helemaal te stoppen.

Uitkomst van het onderzoek

De meeste mensen verminderden hun prednisongebruik na één jaar behandelen. Dit was van toepassing op zowel mensen die TNF-remmers als andere bDMARDs (biologicals) gebruikten. Maar de meeste mensen stopten pas na meer dan 2 jaar met het gebruik van prednison. Dit is langer dan wat internationaal wordt aanbevolen. EULAR beveelt aan om het gebruik van prednison te stoppen binnen 3 maanden na de start van de behandeling. Het onderzoek laat wel een verbetering zien in het verminderen van prednison in vergelijking met voorgaande jaren. De onderzoekers benadrukken daarbij dat prednisongebruik alleen vermindert of gestopt moet worden bij lage ziekteactiviteit. Ook benadrukken zij dat het belangrijk is om samen met je arts te blijven beslissen over vermindering of stoppen van je prednison gebruik.

Lees het hele artikel en de conclusie op de site van ReumaZorg Nederland.