Specifiek vrouwelijke aandoeningen of de verschillen tussen man en vrouw werden jarenlang genegeerd in de gezondheidszorg. Op de webpagina ‘Gender en gezondheid: er is nog veel te doen’ staan ervaringsverhalen van vrouwen die als geen ander weten dat het vrouwenhart anders werkt dan het mannenhart of dat de werking van medicijnen bij vrouwen anders uitpakt dan bij mannen. En ook weten zij dat ziekten bij vrouwen lang werden afgedaan als gezeur. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor verschillen in behandeling van vrouwen en mannen met dezelfde aandoening. Dat bewijzen de reacties van zorgverleners op deze speciale pagina. Maar de inhaalslag is nog lang niet klaar.

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Toen in 2015 het onderwerp echt op de agenda kwam, stond in ReumaMagazine een interview met hoogleraar Irene van der Horst Bruinsma. In dat jaar ook presenteerde ZonMw de kennisagenda Gender en Gezondheid aan het ministerie van VWS. Dit leidde in 2016 tot het ZonMw kennisprogramma Gender & Gezondheid. Dat het er kwam, hebben we te danken aan de door WOMEN Inc. opgerichte Alliantie Gender & Gezondheid; een groep van vijftig hoogleraren, specialisten en beleidsmakers.

Meer bewustzijn

Reumatoloog Irene van der Horst-Bruinsma is sinds 2018 hoogleraar aan AMC Amsterdam met als leeropdracht ‘genderaspecten van de musculoskelatale ziekten’. Onderwerp van haar oratie was gender- en sexeverschillen in wetenschappelijk onderzoek. “Er moet meer bewustzijn komen voor de man-vrouw verschillen in de reumatologie”, benadrukte ze. “Dat is ook voor mannen goed. Veel andere vormen van reuma komen bij vrouwen voor en worden weer juist bij mannen gemist.” Prof. I. van der Horst-Bruinsma onderzoekt nu in samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen hoe de effecten van medicatie bij reuma precies verschillen bij mannen en vrouwen.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.