De pilot is succesvol afgerond. Gemiddeld 11% van de laag urgente klachten wordt zonder tussenkomst van de zorgverlener verholpen: de patiënt accepteert het verschenen zelfzorgadvies in de digitale check.

Vraag op juiste plek

De digitale check is een uitbreiding op Spreekuur.nl. De check is sinds vijf maanden beschikbaar voor iedereen die zorg zoekt op de huisartsenposten die gebruikmaken van Spreekuur.nl. Die huisartsenposten zijn Rijnmond (Rotterdam en omgeving), Eemland (Amersfoort en omgeving), Drenthe, Nijmegen en Boxmeer.

Zelfzorgadvies

Op basis van de antwoorden die de patiënt geeft op de vragen in de digitale check en de urgentie die daaruit rolt, wordt de patiënt geholpen om de vraag op de juiste plek te stellen. Voor minder urgente klachten wordt de patiënt gerustgesteld en wordt een zelfzorgadvies getoond. En dan nog blijft de patiënt de mogelijkheid houden om de vraag te stellen aan de eigen huisarts. Of om de vraag alsnog te stellen aan de huisartsenpost. Voor urgente en geschikte vragen wordt de patiënt verwezen naar het digitale consult van Spreekuur.nl of de telefoon.

Minder drukte

Gemiddeld 35 procent van de mensen met laag urgente klachten die Spreekuur.nl gebruikt, verlaat de website nadat ze een zelfzorgadvies hebben gekregen. Elf procent geeft aan dat ze echt geholpen zijn met het zelfzorgadvies, Dat doen ze door op de "ik ben geholpen met dit advies"-knop te klikken. 24 Procent verlaat de website op dat moment. Het is mogelijk dat deze mensen geholpen zijn of dat ze meer informatie zoeken op een andere website, zoals Thuisarts.nl.

Op andere manier contact

Het is echter ook mogelijk dat ze op een andere manier contact zoeken met de huisartsenpost.

Juiste zorg op juiste plek

Rosa Scherjon, initiatiefnemer Spreekuur.nl: “De pilot laat zien dat de digitale check de patiënt snel helderheid kan geven over de urgentie van de klacht. Ook leert de digitale check de patiënt wat hij zelf kan doen om de klachten te verminderen. Dit maakt patiënten zelfstandiger en verlaagt de werkdruk op de huisartsenpost. Zo willen we aan twee kanten de eerstelijnszorg toegankelijk houden en streven we naar de juiste zorg op de juiste plek.”