Zelfstandig reizen onder druk

De mobiliteitspositie van mensen met een beperking staat onder druk. Dat heeft verschillende oorzaken. In het OV zien we dat het maken van een zelfstandige reis moeilijk is door bijvoorbeeld langdurig kapotte liften. Ook het ontbreken van een gelijkvloerse instap doordat perrons niet (meer) op goede hoogte zijn levert obstakels op. Soms is gewoonweg toegankelijk materieel niet eens beschikbaar.

Personeelstekort

Ook het personeelstekort raakt mensen met een beperking extra hard. Hierdoor zijn treinen/bussen drukker of vallen uit. De betrouwbaarheid van reisassistentie is niet geborgd. Mensen met een beperking blijven hierdoor letterlijk achter op het perron/halte of besluiten de gok niet eens te wagen.

Aanpak tussen ministeries nodig

Voor reisassistentie wordt vaak gebruik gemaakt van taxichauffeurs. Dit zijn dezelfde taxichauffeurs die ook in het WMO, Valys en leerlingenvervoer rijden. Ook deze laatste vormen van vervoer zijn niet betrouwbaar door een personeelstekort. Het schrijnende is dat alle opties die mensen met een beperking hebben om te reizen nu dus sterk beperkt zijn. Een oplossing voor dit probleem ligt niet bij één ministerie. Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, vraagt de staatssecretaris dan ook om voor de zomer met concrete oplossingen te komen. De oplossingen moeten ook afgestemd zijn met andere bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor het doelgroepenvervoer.

Lees de brief van Ieder(in) aan de Tweede Kamer.