De Meester Kackadorisprijs is de prijs die de Vereniging tegen de Kwakzalverij eenmaal per jaar uitreikt aan die persoon of instantie die dat jaar, volgens de vereniging, de kwakzalverij zeer bevorderd heeft. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om mensen die zelf kwakzalverij beoefenen, maar om die personen of instellingen die kwakzalverij bevorderen terwijl van hen het tegengestelde verwacht zou mogen worden.

Gevaarlijke kwakzalverij

Volgens de vereniging is het door tv-persoonlijkheid Linda de Mol uitgegeven ‘glossy’ tijdschrift LINDA. (oplage ruim 160.000, sinds 2003 op de markt) een betreurenswaardige mix van verstandige artikelen en gevaarlijke, onweersproken kwakzalverij. Linda de Mol is door haar opgewekte en professionele uitstraling voor miljoenen vrouwen een geloofwaardig icoon, mede door haar ontboezemingen over privékwesties.

Verantwoordelijkheid

Haar verantwoordelijkheid om haar publiek te behoeden voor kostbare en zinloze fopbehandelingen verwaarloost ze echter schromelijk. Er staat in de LINDA. nimmer een aansporing tot terughoudendheid, de wonderlijkste kwakzalverij wordt zonder voorbehoud – via het tijdschrift en nu vooral via haar website  – de wereld in geslingerd.

‘Anke drinkt haar eigen urine’

Een kleine bloemlezing uit gepubliceerde kwakzalverij-artikelen die zonder uitzondering kritiekloos worden opgedist: ‘Michelle ging naar reïncarnatietherapie: ‘Als ik dit vertel, denken mensen dat ik gek ben.’ Of: ‘Anke eet al vier jaar niet meer én drinkt haar eigen urine: ‘De zon is mijn voedingsbron.’; ‘Amudra (51) voedt zichzelf niet met eten maar met levensenergie: ‘Héél soms neem ik een gebakje.’ Acupuncturiste en massagetherapeute Eline: ‘Door middel van vuurcupping hef ik stagnaties en pijn op. In combinatie met acupunctuur kan het goed helpen bij rugklachten, migraine, een frozen shoulder of pijn in de benen.’

Alternatieve behandelwijzen krijgen geloofwaardigheid

De jury van de Meester Kackadorisprijs is onaangenaam verrast door de wijze waarop het blad LINDA., dat zich als een vriendin voor de vrouwelijke lezers opstelt, spelenderwijs vormen van kwakzalverij acceptabel maakt. De mix van serieuzere artikelen en de onbevangen manier waarin niet-reguliere behandelwijzen als een redelijk alternatief worden gepresenteerd, zal vele lezeressen op het verkeerde pad hebben gebracht en nog brengen. Dit is de reden om de Meester Kackadorisprijs dit jaar toe te kennen aan het tijdschrift/website LINDA.

Uit de reactie van LINDA.

“Leefden we maar in een land waar verstand en rede de boventoon voeren. Waar alle mensen er dezelfde denkbeelden en overtuigingen op na houden, en er voor elke aandoening of ziekte één juiste behandeling voorhanden is. Dát zou nog eens een hoop chaos, discussie en gedoe schelen.”

“Toch is dit niet de realiteit. Nederland is een land met ruim 17 miljoen inwoners en evenzoveel opvattingen. En het is al twintig jaar de missie van LINDA. om die diversiteit en veelkleurigheid aan mensen en meningen dagelijks op een journalistieke manier samen te vatten. Maatschappelijke thema’s stellen we aan de kaak in achtergrondverhalen – inclusief hoor en wederhoor en de bijdrage van kritische deskundigen. Maar interviews lenen zich er bij uitstek voor om uiteenlopende ervaringen en meningen voor het voetlicht te brengen. Dat zijn niet altijd ónze meningen en ervaringen, ben je gek, maar juist daaróm belichamen ze ons streven naar journalistieke objectiviteit. En dus bieden we interviewseries met natuurgenezers, maar ook portretten van medisch personeel in coronatijd. Spraken we een vrouw die niet meer eet maar zich laat voeden door de zon, én zes patiënten die waarschuwen voor symptomen van huidkanker.”

“Door al deze mensen aan het woord te laten, breng je zaken niet als feiten, maar laat je wel zien wat er allemaal speelt in de samenleving. We verwachten van onze lezers, die we hoog hebben zitten, dat ze alle informatie zelf op waarde kunnen schatten. En om misverstanden te voorkomen, plaatsen we sinds begin van dit jaar een disclaimer bij medisch gerelateerde artikelen of interviews, waarin staat dat we geen medisch advies geven en er altijd overleg moet worden gepleegd met een gediplomeerd arts.”