Het British Medical Journal besteedt in het kerstnummer aandacht aan ludieke studies met een serieuze ondertoon. “We wilden weten of het helpt om de administratieve last te verminderen met snel typen. Ook keken we of er een relatie bestaat tussen typen en ervaren administratieve druk in de zorg”, aldus arts-onderzoekers Ewoud Baarsma en Alex Schuurman.

Typetest

In de door de onderzoekers ontwikkelde typetest typten 2690 medewerkers van Amsterdam UMC in 1 minuut zo snel en foutloos mogelijk een verhaal over de kerstman over. Ruim 1,3 miljoen toetsaanslagen analyseerden Schuurman en Baarsma. Ze zagen dat de gemiddelde typsnelheid 60,1 woorden per minuut is met uitschieters naar onder en boven van 8 en 136 woorden. De jongste groep tot 30 jaar is bijna twee keer zo snel als de groep 60-plussers. Mensen met een typecursus zijn zo’n 20% sneller dan deelnemers zonder cursus. “We zagen geen snelheidsverschillen tussen mannen en vrouwen”, zegt Schuurman. “Wel zagen we dat binnen de interne geneeskunde en neurologie de snelste typisten werken. Deelnemers die bij de microbiologie werken, waren het langzaamst.”

Betekent sneller typen meer werkplezier?

Medelijden met de microbiologen is niet nodig. Zij zijn, samen met de pathologen en radiologen, het gelukkigst van heel Amsterdam UMC voor wat betreft administratie. Collega’s van de gynaecologie waren het ongelukkigst over hun administratieve last. Baarsma: “Binnen de verschillende beroepsgroepen hadden de artsen de laagste tevredenheidsscore; verpleegkundigen, andere zorgverleners en researchmedewerkers waren iets minder ongelukkig met hun administratiedruk. Er was geen associatie tussen de typesnelheid en de ervaren administratieve werkdruk. De studie toont dus niet aan dat sneller typen leidt tot een gelukkiger werkleven.”

Druk moet wel omlaag

De gemiddelde score op administratieve druk was 47 van 100; een ruime onvoldoende. “Dat cijfer geeft aan dat we dit moeten aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken of versnellen van noodzakelijke administratieve taken. Bijvoorbeeld met alternatieve invoermethoden zoals typen met je stem of het automatiseren van processen”, zegt Schuurman. De onderzoekers pleiten vooral voor het schrappen van nodeloze administratieve taken. Baarsma: “Verschillende initiatieven op dat punt zijn al uitgerold, zoals Ontregel de Zorg. Op deze manier kan iedereen zich weer focussen op de kerntaak: werken aan betere zorg voor de patiënt van vandaag en van morgen.”

De studie is hier te vinden.