Dit blijkt uit onderzoek dat Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van Patiëntenfederatie Nederland. Het rapport benadrukt dat wachttijdinformatie enerzijds beter aangeleverd moet worden en anderzijds overzichtelijker weergegeven. Patiëntenfederatie Nederland heeft daarvoor onlangs al de Wachttijden-assistent geïntroduceerd op ZorgkaartNederland.

Betere wachttijdinformatie

ZorgkaartNederland krijgt ongeveer 50.000 maandelijkse websitebezoeken van mensen die op zoek zijn naar wachttijdinformatie. Uit het onderzoek van Nivel blijkt dat de behoefte aan betere wachttijdinformatie niet alleen bij patiënten leeft, maar ook bij huisartsen, zorgverleners en verzekeraars.

Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat informatie ook van belang is voor de transparantie en organisatie van de zorg in het algemeen. Zorgaanbieders kunnen het gebruiken voor het efficiënt verwijzen, plannen en organiseren van de zorg en zorgverzekeraars voor de juiste zorgbemiddeling en zorginkoop.

Wachttijdinformatie moet betrouwbaar en overzichtelijk zijn

Om dit in de toekomst goed te kunnen doen, is het volgens het rapport wel van belang dat de openbare wachttijdinformatie betrouwbaarder en overzichtelijker wordt. ZorgkaartNederland plaatst op regelmatige basis de wachttijden die zij doorkrijgt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders moeten die om de twee weken bij de NZa aanleveren. Uit onderzoek blijkt echter dat die wachttijden regelmatig afwijken van de wachttijden die zorgaanbieders zelf of op andere plekken publiceren. Of dat er verschillende definities gebruikt worden. Dit is onwenselijk en leidt tot verwarring bij patiënten. Dit verbeteren is een opdracht voor alle betrokken partijen, stelt het rapport. Patiëntenfederatie Nederland onderschrijft deze ambitie en roept de betrokken partijen op hiermee aan de slag te gaan.

Informatie op ZorgkaartNederland

Het rapport geeft ook aan dat het belangrijk is dat de wachttijdeninformatie zoals die nu op ZorgkaartNederland staat beter te vinden en te navigeren moet zijn voor patiënten. ZorgkaartNederland heeft hierom sinds kort de Wachttijden-assistent geïntroduceerd. De Wachttijden-assistent is ontwikkeld samen met patiënten en helpt de patiënt met het vinden van de juiste zorgverlener. Ook zijn de wachttijden nu opgedeeld per type polikliniek, diagnostiek en behandeling in kortere tabellen om de weergave overzichtelijker te maken. Patiëntenfederatie Nederland vraagt aan alle betrokken partijen om patiënten op deze tool te wijzen.