Demissionair minister Ernst Kuipers: “Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Hiervoor is snelle en veilige gegevensuitwisseling essentieel. Een belangrijke voorwaarde voor gegevensuitwisseling is dat de patiënt of cliënt hiervoor toestemming geeft. Veel mensen weten nu niet dat dit nodig is. Het is belangrijk dat zij weten dat ze hierin een keuze kunnen maken en waarom dat van belang is.”

Eigen overzichten

Iedere zorgverlener in Nederland houdt zelf een overzicht bij van de medische gegevens van de eigen patiënten of cliënten. De apotheker weet bijvoorbeeld welke medicijnen de patiënt slikt en het ziekenhuis heeft de uitslagen van het bloedonderzoek van de patiënt. Zonder toestemming van de patiënt kan een zorgverlener de medische gegevens niet met andere betrokken zorgverleners delen. Met name in het geval van spoed is toegang – en dus de toestemming van de patiënt – van groot belang. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren aan het opvragen van gegevens en hoeft de patiënt niet zijn eigen medische gegevens paraat te hebben.

Mitz biedt uitkomst

Sinds de invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is het voor zorgverleners verplicht om medische gegevens elektronisch – dus niet via cd-rom of papieren dossiers – uit te wisselen. Het is daarbij essentieel dat dit veilig en betrouwbaar gaat. In de wet is vastgelegd dat voor een belangrijk deel van deze uitwisselingen een uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig is. Patiënten geven nu toestemming via een formulier, telefonisch of tijdens een afspraak met een individuele zorgverlener. Hierdoor hebben zowel de patiënt als de zorgverlener geen goed overzicht van welke toestemmingen aan welke zorgverlener gegeven is. Mitz, een landelijke online toestemmingsvoorziening, moet hiervoor uitkomst gaan bieden. Via Mitz kunnen mensen makkelijk hun toestemmingen regelen en beheren. Het doel voor de toekomst is dat patiënten uiteindelijk via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) een totaaloverzicht hebben van al hun medische gegevens én ze die ook uit kunnen wisselen.

Wij zorgen voor jou? Zorg jij voor toestemming?

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Hiervoor is toestemming nodig. In de publiekscampagne 'Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?' informeren we inwoners van Nederland over het belang van toestemming geven en wat de keuzes zijn.

Ga hier naar de campagnesite