Stapeling van zorg- en meerkosten komt onder andere door kosten voor aanvullende verzekeringen, fysiotherapie, hulpmiddelen, mondzorg en vervoer. Concrete maatregelen om die stapeling van zorgkosten te verminderen voorkomt dat mensen zorg gaan mijden en hun klachten verergeren en dat ze daardoor niet meer kunnen meedoen in de samenleving en/of duurdere zorg nodig hebben.”

De Patiëntenfederatie wil ook dat het Wmo-abonnementstarief behouden blijft en de eerste 20 behandelingen fysiotherapie worden vergoed voor mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast pleit de organisatie voor een duurzame landelijke regeling waarmee basismondzorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.

Maak informatie en keuze voor zorgverzekering duidelijker

Voor verzekerde patiënten is het vaak niet makkelijk om te kiezen voor een passende zorgpolis. Te vaak ontbreekt tijdige duidelijke informatie over welke zorg(aanbieders) door de zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. En ook de veelheid aan polissen en verschillende voorwaarden maakt bewust kiezen moeilijk. Patiëntenfederatie Nederland pleit ervoor dat verzekeraars zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden en uitleg hanteren. En dat mensen tijdig goede informatie hebben over (niet-)gecontracteerde zorg, kwaliteit van zorgaanbieders, wachttijden, kosten en voorwaarden. Die informatie moet, aldus de federatie, beter en meer op maat. Zodat mensen weten welke polis voor hun situatie het beste past. En ze niet onbedoeld kiezen voor zorg die later niet gecontracteerd blijkt en waarvoor ze een hoge rekening krijgen. Ook is het belangrijk dat patiënten voor wie een restitutiepolis meerwaarde heeft, daar bewust voor kunnen blijven kiezen.

Lees de verbeterpunten van Patiëntenfederatie Nederland.