Aanspreekpunt

In Nederland heeft bijna iedereen een huisarts. De huisarts kent jouw gezondheidssituatie. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen over je lichamelijke en psychische gezondheid. Het lukt huisartsen in Nederland gelukkig nog bijna altijd om patiënten van zorg te voorzien. De tevredenheid over huisartsen is dan ook nog steeds hoog. Maar een aanzienlijk deel van de patiënten merkt dat de bereikbaarheid van huisartsen de laatste jaren is afgenomen.

Verandering

Zo heeft zo’n 34% van de 12.374 deelnemende respondenten van het Zorgpanel de afgelopen jaren een verandering in bereikbaarheid ervaren, waarvan een groot deel een negatieve.

Langer wachten

De afname van de bereikbaarheid van huisartsen uit zich volgens de respondenten op verschillende manieren. Zo merkt een deel van de respondenten dat het moeilijker wordt om de huisarts(assistent) te pakken te krijgen en/of dat het langer duurt voordat patiënten bij de huisarts terecht kunnen.

Compliment

“Dat laat duidelijk zien dat de druk op de huisartsenzorg toeneemt,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Desondanks blijkt uit het onderzoek ook dat het huisartsen – soms door zich in vele bochten te wringen – nog altijd lukt om bijna iedereen die dat nodig heeft van zorg te voorzien, zeker in noodgevallen. Daarvoor is een compliment dus ook zeker op zijn plaats.”

Lees het rapport over de toenemende druk op de huisartsen.