Op de website vinden cliënt en mantelzorger informatie over deze vormen van digitale zorg. Voor de wijkverpleegkundige is er een praatplaat die helpt om een gesprek te beginnen met de cliënt over digitale zorg. En samen te beslissen of digitale zorg past. Ook is er een toolkit met materialen om de campagne bij de cliënten en organisaties in de verpleeg- en thuiszorg (VVT) onder de aandacht te brengen. 

Medicijndispenser

Een medicijndispenser bijvoorbeeld is een apparaat dat een seintje geeft als het tijd is voor je medicijnen. Leefstijlmonitoring biedt meer zelfstandigheid en veiligheid. En met telebegeleiding kan de zorgverlener op afstand in de gaten houden hoe het met je gezondheid gaat doordat jij thuis zelf je metingen doet.

Beeldbellen

Het voordeel van digitale zorg is ook dat een deel van het contact met je zorgverleners via beeldbellen kan, zodat je er niet steeds op uit hoeft. De campagne zokanhetook moedigt mensen aan om hun zorgverlener te vragen of een deel van de zorg online kan.

Over het Vliegwiel

Het Vliegwiel versnelt sinds 2017 de opschaling van digitale zorg. Zodat steeds meer mensen op een zo kort mogelijke termijn gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. Opschalen betekent dat meer zorgaanbieders digitale zorg aanbieden en uiteindelijk meer mensen de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren. Het Vliegwiel richtte zich in het bijzonder op de opschaling van telebegeleiding, digitale keuzehulpen, leefstijlmonitoring en medicijndispensers. Nieuwe manieren van werken die kunnen ondersteunen bij het leveren van goede, efficiënte zorg voor cliënten. Zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En het werkplezier van zorgprofessionals toeneemt.  

Het Vliegwiel is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en bestaat uit 50 partners, waaronder patiënten- & cliënten(vertegenwoordigers), zorgaanbieders/zorgverleners, zorgverzekeraars en leveranciers.