Na de millenials (Generatie Y) komt Generatie Z. De (nu nog) jongeren uit Generatie Z zijn geboren tussen 1997 en 2012 en opgegroeid met grote hoeveelheden digitale data om zich heen. Ze worden daarom ook wel i-generatie of Generatie Einstein genoemd. Het grootste deel van de doelgroep van Youth-R-Well.com (YRW) zijn jongeren met reuma uit deze generatie.

YRW helpt al twintig jaar jongeren met reuma om iets van hun leven te maken.

In het dossier van ReumaMagazine 7 vertellen bestuursleden Tim van Helmond en Sharon van Dijk over YRW en over de onderzoeksagenda jeugdreuma. Tim is van Generatie Z, Sharon van  generatie Y. Vroegere bestuursleden zijn van Generatie X. Babyboomers, mensen die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955, hebben nooit in het bestuur van YRW gezeten.

Andere benamingen voor de huidige jongerengeneratie (Z) wijken af van het alfabet. Zo wordt ze duimgeneratie genoemd, naar het onderdeel van je hand dat je nodig hebt voor het bedienen van smartphones en afstandsbedieningen, en beeldschermgeneratie. Een andere naam is Z-ombiegeneratie. Die naam is ontleend aan de gewoonte van deze jongeren om vaak naar de mobiele telefoon te staren, onbewust van de echte omgeving. Generatie knip-en-plak verwijst naar de handigheid waarmee ze al zoekend op internet een werkstuk in elkaar flansen.

Hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij bedacht de naam pretparkgeneratie: alles is leuk en gezellig en de zaken moeten niet al te serieus worden genomen. Deze opvatting wijkt af van de bedenkers van de term pampergeneratie. Dat woord is ontstaan uit de opvatting dat verwende en gekoesterde jongeren die te beschermd zijn opgevoed, dóódongelukkig zijn of worden. Veel mensen realiseren zich niet dat al deze oordelen meestal vooroordelen zijn en meer zeggen over de mens, die het oordeelt uitspreekt…

Gelukkig heet de volgende generatie Generatie Alfa. Jongeren geboren tussen 2010 en 2025 krijgen met die aanduiding de kans opnieuw aan het alfabet te beginnen met wellicht een heel andere manier van leven…