Het was een hele klus: het ontwikkelen van de gesprekskaarten waarvoor Reumazorg Nederland is beloond met de EULAR-Award. Op de gesprekskaarten staan tips die je kunnen helpen in de voorbereiding van een gesprek met arts of verpleegkundige. En waar je tijdens en na afloop van zo’n gesprek op kunt letten. Zo haal je het beste uit het gesprek met je reumatoloog of reumaverpleegkundige.
En dat is hard nodig, want je praat niet altijd even gemakkelijk over reuma. Toch heeft je aandoening grote gevolgen voor je dagelijks leven, werk en relaties. Daarom is het goed dat jouw specialist weet waar jij in je leven met reuma tegenaan loopt. Samen kun je kijken welke mogelijkheden er zijn om er iets aan te doen. Denk aan het aanpassen van je medicatie of aan het doorverwijzen naar een andere zorgverlener zoals een fysiotherapeut of bedrijfsarts. Ook kun je zelf dingen aanpassen of veranderen. Zelfmanagement helpt je om je leven met reuma beter te maken.