Voor reumatoïde artritis zijn er diverse goede behandelingen, maar toch blijkt de ziekte bij veel ouderen niet helemaal rustig, of wordt de behandeling niet goed verdragen. Eén van de mogelijke behandelingen is het voorschrijven van (een al dan niet lage dosering) prednisolon, naast andere medicatie voor de reuma. Het Amsterdam UMC nam het voortouw in een groot internationaal onderzoek naar de voor- en nadelen van het gebruik van prednison door mensen met reuma. Dit onderzoek is het belangrijkste onderdeel van het GLORIA (Glucocorticoid Low-dose Outcome in Rheumatoid Arthritis)-project, gefinancierd door EU-Horizon 2020. In de trial werd onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van een lage dosering prednisolon (5 mg/dag), toegevoegd aan de standaardbehandeling van reumatoïde artritis. De gegevens werden tussen 2016 en 2020 verzameld in zeven Europese landen (Nederland, Italië, Hongarije, Roemenië, Duitsland, Portugal, Slowakije), en zijn in de afgelopen maanden geanalyseerd. De resultaten van de Europese GLORIA-studie zijn begin juni gepubliceerd in Annals of the Rheumatic Diseases, en werden vrijdag 3 juni gepresenteerd op EULAR.