In ReumaMagazine 4 vertelt projectleider Naomi Jessurun over de Monitor biologische geneesmiddelen. “Lareb is met de monitor gestart om de veiligheid van biologische geneesmiddelen in kaart te brengen op basis van ervaringen die patiënten rapporteren. We hebben gegevens verzameld over het gebruik van biologicals, de ervaren bijwerkingen, de aandoeningen waarvoor mensen de biologicals gebruiken, combinatietherapieën en andere onderliggende aandoeningen. Het doel is om bijwerkingen eerder op te sporen en om informatie over bijwerkingen te verkrijgen vanuit het perspectief van patiënten.” Lees het artikel hier.

Vermoeidheid één van de bijwerkingen van biologicals

Ook vermoeidheid werd als bijwerking van biologicals in de monitor beschreven. Vermoeidheid kan belastend zijn voor patiënten met een chronische auto-immuunziekte, zoals reumatoïde artritis of inflammatoire darmziekten. Vaak wordt vermoeidheid toegeschreven aan de ziekte zelf of factoren die daarmee te maken hebben. Maar ook het gebruik van medicijnen zoals biologicals, lijkt een rol te kunnen spelen bij vermoeidheid. In de Monitor biologische geneesmiddelen werden mensen die een biological gebruikten voor een chronische auto-immuunziekte (zoals reumatoïde artritis, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn en psoriasis), gevolgd met behulp van online vragenlijsten. In deze vragenlijsten werden onder andere het gebruik van de biological, de ervaren bijwerkingen, de aandoening, de combinatietherapie en andere onderliggende aandoeningen uitgevraagd. Deze monitor werd uitgevoerd door Bijwerkingencentrum Lareb in negen ziekenhuizen waaraan ruim 1380 mensen deelnamen. Meer dan de helft van de deelnemers (53 procent) heeft tenminste één bijwerking ingevuld. Lees het artikel hier.

Geregeld bijdragen van Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Hieronder vallen ook vaccins en geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en verzamelt en verspreidt kennis hierover. Vanaf nu zal Lareb geregeld artikelen over bijwerkingen van reumamedicatie schrijven voor ReumaMagazine.