Medicinale cannabis is niet geregistreerd als geneesmiddel. Dit komt door het ontbreken van voldoende wetenschappelijk onderzoek. Daarom is meer onderzoek naar het gebruik en de bijwerkingen bij verschillende patiëntengroepen nodig.

Vragenlijst onderzoek

Bijwerkingencentrum Lareb heeft samen met het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) tussen maart 2021 en maart 2023 informatie verzameld over de verschillende indicaties en specifieke klachten waarvoor patiënten in Nederland medicinale cannabis gebruiken. Verder is gekeken wat de gebruikservaringen zijn en welke bijwerkingen er optraden. Patiënten werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek via een folder die ze ontvingen bij hun medicinale cannabis. Over een periode van 12 maanden ontvingen de deelnemers vier online vragenlijsten: bij het aanmelden en vervolgens na 2, 6 en 12 maanden.

Olie het meest populair

In totaal deden 251 patiënten mee aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 55 jaar en 56% was vrouw. De meeste deelnemers gebruikten olie (52%), gevolgd door flos (gedroogde bloemtoppen) (35%) en granulaat (gemalen bloemtoppen) (13%). Deelnemers kozen voornamelijk voor olie en granulaat vanwege het gemak in gebruik en dosering (zie figuur 1 in het artikel). Flos werd vaak gekozen vanwege de snelle werking.

Tegen chronische pijn

In dit onderzoek werd medicinale cannabis zowel voorgeschreven door huisartsen als door specialisten. De meest voorkomende reden voor het voorschrijven van medicinale cannabis was chronische pijn.

Een overgrote meerderheid van de deelnemers (87%) gaf aan dat hun kwaliteit van leven was verbeterd sinds ze medicinale cannabis gebruikten. Vooral patiënten die het langer dan 6 maanden gebruikten, waren positief. De meest genoemde redenen voor een verbetering in kwaliteit van leven waren dat de klachten onder controle waren en dat de slaap verbeterd was.

Lees hier het hele artikel. Dit artikel werd geschreven door Corine Ekhart en Gerda Weits.