Het onderzoek

Het Nivel en SIR voerden een literatuurstudie uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor hebben zij alle publicaties vanaf 2015 bekeken die het perspectief van de burger op de rol van de apotheker uitlichten. Het onderzoek biedt daarmee een overzicht van de behoeften en wensen van burgers.

De vertrouwensband met de apotheker versterken

Om de rol van de apotheker te vergroten, is het volgens de burger belangrijk dat zij een sterkere vertrouwensband opbouwen met de apotheker. De apotheker is namelijk een expert op het gebied van geneesmiddelen. Een vertrouwensband met een apotheekmedewerker is minder vanzelfsprekend dan een vertrouwensband met de huisarts. Bovendien is de meerwaarde van het apothekersteam niet altijd duidelijk. Burgers zien dan ook een belangrijke rol voor de apotheker in zorg en begeleiding. De vertrouwensband kan sterker worden door de apotheker zichtbaarder te maken en de rol van de apotheker te verduidelijken.

De rol van de apotheker uitbreiden

De apotheek is weliswaar laagdrempelig om te bezoeken, maar de rol van de apotheker is nog wat beperkt. Dit komt omdat burgers vaak niet helemaal op de hoogte zijn van wat de apotheek hen precies kan bieden. Hoewel burgers positief zijn over gesprekken met de apotheker over bijvoorbeeld medicatiebeoordeling, is er ruimte voor verbetering. Zo kan de apotheker een grotere rol spelen op het gebied van preventie. Daaronder valt bijvoorbeeld het verminderen en stoppen van medicatie. Ook kan de apotheker actiever zijn op het gebied van leefstijladvies.

Samenwerking tussen de huisarts en apotheker verbeteren

Op dit moment zien burgers de huisarts als de coördinator van de medicatie-zorg. Er is ook waardering voor de begeleiding vanuit het apotheekteam. Wanneer de apotheker taken overneemt van de huisarts, moeten zij allebei uitstralen achter die beslissing te staan. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de huisarts en apotheker (digitaal) met elkaar overleggen. Het apotheekteam zou in de toekomst meer zorg kunnen verlenen.

Lees het hele artikel.