Ambtenaren schatten dat als het plan voor bezuiniging op medicijnen ongewijzigd doorgaat, 6,5 miljoen patiënten moeten gaan bijbetalen, gemiddeld 25 euro per jaar. Dat zou de opbrengst op 162,5 miljoen euro per jaar brengen. Maar de bijbetaling kan voor een patiënt oplopen tot 250 euro per jaar. De bezuiniging moet 140 miljoen euro opbrengen, voornamelijk omdat de minister verwachtte dat fabrikanten van medicijnen hun prijzen zouden verlagen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Fabrikanten hebben ook te maken met een hoge inflatie en overwegen daarom medicijnen van de Nederlandse markt te halen, eerder dan de prijs te verlagen.

'Uitstel bezuiniging op medicijnen verstandig' 

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie noemt het uitstel verstandig. “Niemand wil het plan zoals het er nu lag”, zegt ze. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Onze leden en wij pleiten hier al heel lang voor.” De Patiëntenfederatie is niet tegen een herziening van het twintig jaar oude vergoedingssysteem, maar wel tegen dit plan.  Ze hoopt dat het jaar uitstel leidt tot meer duidelijkheid en minder ongewenste gevolgen voor patiënten.
Die maken zich nu vooral zorgen dat ze straks hun eigen medicijn niet meer krijgen en moeten wisselen van medicijn om aan bijbetaling te ontkomen. Wisselen van medicijn kan voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld omdat patiënten opnieuw aan medicijnen moeten wennen, of last hebben van bijwerkingen.

Laat duidelijkheid

Bovendien zou er pas laat in december duidelijk worden welke medicijnen wel en welke niet zonder bijbetaling te krijgen zouden zijn. Die tijd is te kort om mensen goed voor te lichten, vindt de federatie. Minister Kuipers erkent dat nu ook. In de brief aan de Kamer schrijft hij dat het niet mogelijk is voor alle problemen een oplossing te zoeken “in de korte tijd die nog beschikbaar is tot 1 januari 2023. Daarom heb ik de ingangsdatum heroverwogen.” Kuipers wil de modernisering nu op 1 januari 2024 laten ingaan en het jaar tijdwinst gebruiken om tot goede afspraken met het veld te komen.

Zie voor meer informatie het bericht van 16 juni 2022 op deze site. Lees ook de brief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer en de brief van de Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer.