Op 14 maart nam de Tweede Kamer een motie van de leden Kiki Hagen en Tjeerd de Groot (D66) aan. In deze motie vragen zij de regering om een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor medicijnen in te stellen.

Probleem met waterkwaliteit

De rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen de medicijnresten niet goed verwijderen. Dat komt de waterkwaliteit niet ten goede. De levende organismen hebben er last van. Zo beschadigen pijnstillers het weefsel van vissen; anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen; antipsychotica kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

Samenwerking

De aangenomen motie heeft in het verzoek aan het kabinet al de zinsnede ‘in samenwerking met de medicijnproducenten’ opgenomen. De samenwerking tussen partijen die bij deze problematiek zijn betrokken, kwam de afgelopen jaren goed op gang in het project ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’.

In dit project werken producenten van medicijnen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en anderen sinds 2018 samen om de hoeveelheid medicijnresten in water terug te dringen. Je kunt in een publicatie van RIVM-onderzoek in British Journal of Clinical Pharmacology lezen wat er al is bereikt. Zo neemt het Nederlands Huisartsengenootschap nu de impact op het milieu mee wanneer hun richtlijnen worden herschreven.

UPV

Op dit moment betaalt de belastingbetaler de zuiveringskosten. De verantwoordelijkheid voor de rioolwaterzuivering ligt bij de waterschappen. De waterschappen zijn voorstander van een UPV voor medicijnfabrikanten. Daar is de Tweede Kamer het nu mee eens. Daarmee worden de verantwoordelijkheid en de kosten voor het voorkómen van milieuschade neergelegd bij de producent van stoffen.