MijnGiB (Mijn Geneesmiddel in Beeld) is een overzicht op papier van alle geneesmiddelen die je gebruikt en de kenmerken ervan. Je kunt dit overzicht ontvangen bij jouw apotheek. Naast informatie over de verpakking en over het uiterlijk van het geneesmiddel bevat het overzicht ook de etikettekst, informatie over het tijdstip van inname, de hoeveelheid per inname en de indicatie en eventuele aanvullende adviezen of waarschuwingen bij gebruik.

MijnGiB visueel gepersonaliseerd

Het is belangrijk dat medicijngebruikers begrijpen wat er op de verpakking staat. Foutief gebruik en verkeerde doseringen van medicijnen kunnen namelijk vervelende gevolgen hebben. Daarom werd Mijn Geneesmiddel in Beeld ontwikkeld. Het is een visueel gepersonaliseerd overzicht van alle voorgeschreven geneesmiddelen. Het geeft informatie over onder andere het gebruiken, de werking en de innamemomenten van medicatie. MijnGiB wordt al volop gebruikt: zo’n 470 apotheken bieden het hun patiënten aan. Het Nivel onderzocht hoe gebruikers MijnGiB beoordelen.

Meer inzicht in medicijngebruik

In dit onderzoek bestudeerde het Nivel in hoeverre MijnGiB mensen meer inzicht geeft in de manier waarop zij hun geneesmiddelen goed dienen te gebruiken. En ook in hoeverre dit kan bijdragen aan het goed gebruik van de geneesmiddelen.
Het ging om een kwantitatief onderzoek aan de hand van een online vragenlijst. Daarin werd de gebruikelijke instructie die mensen krijgen wanneer ze medicatie ophalen in de apotheek, vergeleken met de instructie inclusief het meegeven van MijnGiB. Ook was er een kwalitatief onderzoek door middel van interviews met geneesmiddelgebruikers. Zij kregen vragen gesteld voordat zij het overzicht meekregen en nadat zij dit overzicht een maand hadden gebruikt. 

Positief 

Veel deelnemers van het onderzoek waren positief over MijnGiB: het persoonlijke medicatieoverzicht is over het algemeen duidelijk en betrouwbaar. Ook waren deelnemers tevreden over de waarschuwingen werden gegeven. Denk aan het gebruik van alcohol in combinatie met het medicijn. De instructies werden echter niet beter begrepen dan de etiketten. Wel wisten de deelnemers beter voor welke klachten of aandoeningen de medicijnen bedoeld waren. Dit komt doordat MijnGiB hier ook informatie over geeft.
Toch achtte ruim de helft van de geïnterviewden MijnGiB niet nodig voor hun medicatiegebruik. Dit waren geneesmiddelgebruikers die al lange tijd bekend zijn met hun medicatie en waarvan de medicatie niet (veel) verandert. Zij denken echter dat het overzicht wél nuttig kan zijn wanneer zij van medicatie veranderen. MijnGiB lijkt daarom waardevol te kunnen zijn bij complexer medicatiegebruik en bij veranderingen in geneesmiddelen.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.