Minister Ernst Kuipers van VWS presenteerde aan de Tweede Kamer een plan voor het langetermijn coronabeleid. Vooral op het gebied van geneesmiddelen zijn er nog diverse vragen, zegt Gerard Schouw (zie afbeelding), directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). “Een goedgekeurd vaccin of geneesmiddel is nog niet meteen voor iedereen beschikbaar. Vooral bij geneesmiddelen zijn daarover onduidelijkheden.” 

Drie vragen over coronabeleid en geneesmiddelen

Schouw acht de volgende vragen het meest urgent als het gaat om coronabeleid en geneesmiddelen: 
· Krijgen huisartsen voldoende medicijnen om te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis komen? 
· Welke mogelijkheden zijn en komen er om patiënten thuis medicijnen via een infuus toe te dienen? 
· Hoe gaat de marktintroductie van nieuwe medicijnen en vaccins tegen Covid-19 verlopen? 
“Een korte toelichting op deze drie vragen. Ten eerste wordt er een extra voorraad opgebouwd van medicijnen die op de intensive care worden gebruikt voor de behandeling van ernstig zieke patiënten. Niet duidelijk is echter of de minister voldoende medicijnen heeft die mensen eerder kunnen gebruiken om de infectie van het virus te bestrijden. Huisartsen zouden een aantal van deze middelen kunnen verstrekken, om zo de druk op de ziekenhuizen te verminderen. 
Ten tweede ontwikkelt de minister momenteel een plan om zuurstof thuis toe te dienen. In hoeverre die thuisoptie ook voor infuusmedicijnen geldt, is nog niet uit de kabinetsplannen af te leiden. Ook de marktintroductie van Covid-19-geneesmiddelen – het derde punt – vraagt nog om verduidelijking.”

Geen voorstander

“De minister is geen voorstander van Europese inkoopprocedures, wat de vraag oproept hoe de marktintroductie van (nieuwe) geneesmiddelen dan gaat verlopen. Bestaat de mogelijkheid dat deze medicijnen in de sluis terecht komen voor prijsonderhandelingen? Hoe kan de minister garanderen dat de benodigde Covid-behandelingen tijdig beschikbaar zijn bij een nieuwe uitbraak?” 
Schouw hoopt dat de minister snel helderheid kan scheppen op deze punten. “Op verschillende plaatsen binnen en buiten Europa zie je nu de besmettingscijfers al weer oplopen. Het is voor de volksgezondheid én economie van Nederland zaak dat we op tijd klaar zijn voor een sterkere opleving van corona in het najaar.” 

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.