Carla Vos, adjunct directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, pleit voor een maatschappelijk debat over de ethische dimensies van ons medicijnbeleid. “We zien dat er in andere Europese landen een grotere bereidheid is om te betalen voor nieuwe medicijnen dan in ons land. Dit raakt de gezondheid en levens van patiënten en hun omgeving direct.”

Gooi de deur niet dicht

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, besloot de afgelopen maand twee keer een nieuw medicijn niet toe te laten tot het verzekerd pakket. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is geen partij bij de vertrouwelijke prijsonderhandelingen tussen overheid en het farmaceutisch bedrijf. Maar, aldus Carla Vos, “we maken ons wel zorgen over de toegang van Nederlandse patiënten tot medicijninnovaties. Simpelweg de deur dichtgooien is geen oplossing.”

Wachttijd loopt op

Zo is het aantal dagen dat Nederlandse patiënten moet wachten op nieuwe medicijnen, in 2022 weer verder opgelopen: van 294 naar 328. Dat blijkt uit de nieuwe Patients WAIT Indicator, die de Europese Federatie van Farmaceutische Bedrijven en Verenigingen (EFPIA) op 28 april publiceerde.

Poot stijf

De Nederlandse minister houdt de poot stijf in onderhandelingen over dure geneesmiddelen. Carla Vos: “Als we kijken naar andere Europese landen, zien we dat patiënten met dezelfde aandoening vaak wel toegang krijgen tot geneesmiddelen die in Nederland worden geweerd. Overheden blijken daar te kunnen komen tot goede afspraken met geneesmiddelenbedrijven. Hebben we in Nederland minder geld over voor patiënten dan bijvoorbeeld in België, Duitsland of Roemenië? Ook in het buitenland vinden stevige onderhandelingen plaats. Daar kunnen wij wellicht nog van leren.”