De nadere invulling van het begrip ‘passende zorg’ is nog niet heel concreet. En onduidelijk is nog wat het principe betekent voor de organisatie en uitvoering van de zorg. Wie bepaalt wat de juiste zorg is voor de patiënt en waar die zorg wordt gegeven? En tegen welke prijs?

Discussie passende zorg

De discussie over passende zorg gaat nu óver de patiënt en niet mét de patiënt. Het gaat over de houdbaarheid van het zorgstelsel op het niveau van betaalbaarheid en toegankelijkheid (WRR-rapport Kiezen voor Houdbare Zorg). Terwijl in het adviesrapport Samenwerken aan Passende Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland staat: ‘De persoon met een (in eerste instantie) op gezondheidszorg gerichte vraag staat in het proces en de organisatie van zorg centraal.’ Maar in de praktijk van alledag is patiëntgerichte zorg nog zeker geen vanzelfsprekendheid.
In het proces van het Integraal ZorgAkkoord (IZA) is passende zorg het centrale begrip. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat dit begrip nu te weinig vanuit het perspectief van de patiënt wordt ingevuld. De federatie leest de woorden in het regeerakkoord, maar ziet dat het vooral gaat om de financiering en organisatie van het aanbod van de bestaande zorg.

Partner in de behandelrelatie

Patiëntenfederatie Nederland staat voor zorg die samen met en vanuit het patiëntenperspectief wordt georganiseerd. Dit betekent dat de patiënt als partner in de behandelrelatie daadwerkelijk positie krijgt en op maat wordt ondersteund. Ook de federatie herkent de maatschappelijke opgave voor de zorg in Nederland. Daarom pleit ze voor zorgakkoorden waarin een andere organisatie van zorg de norm wordt. Een organisatie waarin het patiëntenperspectief écht leidend is. Op landelijk niveau, op regionaal niveau, in de wijk en bij mensen thuis. Vanuit de urgentie om de zorg voor iedereen die zorg nodig heeft, nu en in de toekomst toegankelijk te houden.

Het standpunt van de federatie hierover staat beschreven in het position paper 'Zonder patiënt geen passende zorg'.