Kiezen voor zorg die werkt en inzet op gezondheid en het voorkomen van zwaardere zorg. Kiezen voor passende zorg die samen met de patiënt tot stand komt en zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt gegeven. Hoe het Zorginstituut dat gaat doen? Daarover gaat het instituut het gesprek aan. Met jou en met iedereen in Nederland. Praat mee op social media via #DeZorgVanMorgen.
Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Dat is de uitdaging waar we voor staan. De urgentie is duidelijk: de zorgvraag stijgt door de vergrijzing. Tegelijkertijd hebben we – door diezelfde vergrijzing – een groot tekort aan zorgprofessionals en dreigt een zorginfarct. "De zorg moet rigoureus veranderen", luidt dan ook de boodschap van de campagne van het Zorginstituut om het onderwerp op de agenda te krijgen.
Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan. 

De vier basisprincipes van Passende Zorg

Passende zorg heeft vier basisprincipes:
- Zorg die werkt tegen een redelijke prijs; 
- Passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen;
- Waar dat kan, wordt de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd;
- Het gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.

De zorg gaat ons allemaal aan. Huisartsen, medisch specialisten, patiënten, zorgverzekeraars, welzijnswerkers, iedereen! Allemaal geven ze hun kijk op de zorg van morgen in de filmpjes op deze pagina. Hoe zorgen we met elkaar voor de best passende zorg voor iedereen? Heb jij een idee of een mening over wat anders of beter kan? Kijk op de website van Zorginstituut Nederland

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.