Ieder(in) maakt zich zorgen of duidelijk genoeg is dat het om een oplossing gaat voor de schrijnende situatie van tienduizenden mensen die kampen met onvermijdbaar hoge energiekosten vanwege zorg thuis. Ieder(in) doet met deze brief een dringend beroep op de Tweede Kamer en kabinet om snel met een heldere oplossing te komen voor deze mensen. In de brief staat een toelichting om wat voor hoge onvermijdbare energiekosten het gaat en voorbeelden van mensen die hierdoor worden getroffen. Ieder(in) vraagt zich af of de groep mensen waar het om gaat in de volle breedte gezien wordt. En of er snel duidelijkheid komt over een oplossing voor de schrijnende situatie van tienduizenden mensen met hoge energiekosten, vanwege zorg, die zij niet kunnen vermijden. Zonder maatwerkoplossing komen zij in de grootst mogelijke financiële problemen. Terwijl heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte al jaren kampen met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot stress, verergering van gezondheidsklachten en gevoelens van uitzichtloosheid. De leefsituatie van mensen met een beperking is nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen.

Hoge energiekosten zorg thuis

Het prijsplafond wordt gebaseerd op energieverbruik van de gemiddelde Nederlander. Er wordt aangenomen dat als je boven dit plafond zit, je energie verspilt. En dat doet geen recht aan de mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte meer energie verbruiken dan gemiddeld omdat zij extra moeten stoken, één of meerdere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur moeten gebruiken. Bijvoorbeeld een tillift, een elektrische rolstoel, zuurstofapparatuur, domotica (automatische deuren, gordijnen, raamopeners etc., hooglaagbedden) en speciale matrassen met een pomp tegen doorliggen. Dit zijn niet te vermijden, noodzakelijke kosten om zelfstandig te kunnen leven of zelfs in leven te blijven. Het gaat om mensen die vaak al in een kwetsbare financiële positie zitten. Meerkosten boven het plafond kunnen niet betaald worden. En middelen om te verduurzamen zijn er ook niet.