De minister schetst de route om stapsgewijs toe te werken naar inclusief onderwijs in 2035.

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, is heel blij met deze opstelling van Wiersma. Wel vinden we dat er meer moet gebeuren dan nu wordt voorgesteld om de juiste voorwaarden te creëren voor deze heel belangrijke verandering van ons onderwijssysteem. Dan gaat het met name om goede zorg en ondersteuning in de klas.

Combineer het beste van speciaal en regulier onderwijs

Ieder(in) deelt de mening van de minister dat inclusief onderwijs de norm moet worden. Het is voor kinderen beter om samen op te groeien en samen te leren. Kinderen met een beperking horen er dan vanaf het begin bij. Dit bevordert hun deelname aan de maatschappij.

Speciaal onderwijs moet ook blijven

Dit wil echter niet zeggen dat Ieder(in) pleit voor het opheffen van het speciaal onderwijs. Ieder(in) vindt dat inclusief onderwijs een combinatie moet zijn van het beste uit het speciaal onderwijs en het beste uit het regulier onderwijs. Wiersma zit op dezelfde lijn. Hij schrijft: “Kennis die is opgebouwd in het gespecialiseerd onderwijs, komt breder beschikbaar en wordt in het regulier onderwijs ingezet. De (inclusieve) school kan een beroep doen op ondersteuning en expertise uit het gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en zorg om aan de ontwikkelingsmogelijkheden van alle jongeren tegemoet te komen. Als het voor hun ontwikkeling belangrijk is dat jongeren tijdelijk of voor langere tijd overstappen naar een speciale onderwijsvoorziening of zorg dan kan dat.”

De route

De komende drie jaar zal vooral gebruikt worden om voorlopers op het gebied van inclusief onderwijs te ondersteunen en voor het opbouwen en delen van kennis. Daarnaast komt er meer ruimte voor experimenten met een intensieve vorm van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Die samenwerking moet leiden tot volledige integratie van het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs.

Lees ‘Inclusief onderwijs is hard nodig en heel goed mogelijk’.