Stichting JongPIT wil dat jongeren met een chronische aandoening volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Met volwaardig meedoen wordt bedoeld dat jongeren op hun manier een studie kunnen volgen, met de juiste aanpassingen kunnen werken, weten hoe ze om kunnen gaan met onze aandoening en krijgen waar ze recht op hebben.

Missie JongPIT

Femke van Zoggel heeft jeugdreuma en werkt bij JongPIT. “We willen dat jongeren, ook die met een chronische aandoening, gewoon meedoen en zelfstandig kunnen leven. Lager onderwijsniveau, meer schoolverlaters, minder vaak werken, langer zoeken naar werk, lager uurloon. Dat heeft allemaal invloed op de uiteindelijke financiële zelfstandigheid. Wij willen dezelfde kansen krijgen. Met deze cijfers maken we zeer concreet wat we al wisten en waar we al jaren aandacht voor vragen. Ik vind het ook schrijnend dat de verschillen nog groter zijn als jongeren met een chronische aandoening uit een lage sociaaleconomische situatie komen of een migratieachtergrond hebben. We moeten zorgen dat deze achterstand wordt ingelopen. Onze JongPIT’ers zetten zich daar met woord en daad voor in. We geven jongeren tips over studeren en werken. We leren ze om zelfverzekerder om te gaan met hun aandoening. En met onze ervaringen en meningen stappen we naar de maatschappelijke organisaties, overheid en politiek. Van praten naar doen. Dat is de beweging die we aanjagen.”

Resultaten onderzoek

Een greep uit de resultaten van het onderzoek. Jongeren met een chronische aandoening verlaten twee keer zo vaak de school voortijdig. Dit betekent dat zij zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger) het onderwijs verlaten. Deze jongeren stromen vaker af naar een lager niveau, zowel op de middelbare school als in het vervolgonderwijs. Ze behalen uiteindelijk ook een lager diploma. De hoogst behaalde opleiding van jongeren (leeftijd 25 jaar) met een chronische aandoening (vs. zonder chronische aandoening): laag 12,1% (10,4%), middelbaar 57,4% (52,2%) en hoog 30,4% (37,2%).
Bij ruim een derde van de voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs of in het mbo speelde de ziekte hierbij een heel belangrijke rol. Bij 4 op de 10 jongeren met een chronische aandoening zijn psychische problemen een reden om te stoppen met de opleiding.

In ReumaMagazine 4-2022 (verschijnt in juni) komt een interview met Femke van Zoggel van JongPIT over dit onderwerp.  

2022-03-25 JongPIT-infographic