Naast de gewenste werking kan elk medicijn bijwerkingen geven. Ondanks uitgebreide onderzoeken komen sommige bijwerkingen pas aan het licht als grote groepen mensen het medicijn gebruiken. En soms ontstaan bijwerkingen in combinatie met andere medicijnen. Daarom is het belangrijk om onderzoek te blijven doen.

De Bijwerkingmonitor

De Bijwerkingmonitor is een online vragenlijstonderzoek voor mensen die medicijnen gebruiken voor een chronische aandoening. Met dit onderzoek wil Lareb te weten komen welke bijwerkingen medicijngebruikers hebben, en vooral ook hoe zij deze bijwerkingen ervaren. Hier is namelijk nog niet zoveel over bekend. De Bijwerkingmonitor verzamelt deze informatie vanuit het perspectief van medicijngebruikers zelf. Welke klachten ervaar jij bijvoorbeeld bij de medicijnen die je gebruikt? Wat is de invloed van een bijwerking op jouw dagelijks leven? Hoe verloopt de bijwerking? Deze informatie helpt om jou en andere medicijngebruikers in de toekomst beter te kunnen informeren over medicijnen.
Op dit moment kunnen mensen met de volgende reumatische aandoeningen meedoen aan de Bijwerkingmonitor:
Reumatoïde artritis
Jeugdreuma
Artritis psoriatica
Axiale spondylartritis
Sarcoïdose
In de toekomst zullen hier meer aandoeningen aan toegevoegd worden. Op www.bijwerkingmonitor.nl staat een actuele lijst van aandoeningen die de Bijwerkingmonitor volgt.

Wat houdt meedoen in?

Deelname aan de Bijwerkingmonitor duurt één jaar. In dit jaar ontvang je elke twee maanden een online vragenlijst. Dat zijn in totaal zeven vragenlijsten. De vragen gaan over je gezondheid, je medicijngebruik en de mogelijke bijwerkingen die je ervaart. Als je die ervaart, vragen we ook naar het verloop en de gevolgen van de bijwerking. Ook als je ze niet hebt, willen wij dit graag weten.

Belangrijke kennis over bijwerkingen

Door je ervaringen te delen komt er meer kennis beschikbaar over de medicijnen die je gebruikt. Bijvoorbeeld over hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last ze geven en hoe lang ze duren. Dat is belangrijke kennis voor jezelf en voor andere medicijngebruikers. Hierdoor weten zorgverleners en patiënten in de toekomst namelijk beter wat ze kunnen verwachten, en kunnen ze bijvoorbeeld de keuze voor een bepaald medicijn beter afwegen.

Auteurs Kimberly Quispel, Jette van Lint en Marijn van Es werken bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen, vaccins en gezondheidsproducten. Ook is Lareb het kenniscentrum voor medicijngebruik tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Om de veiligheid van medicijnen en vaccins in Nederland te bewaken, verzamelt en analyseert Lareb meldingen van mogelijke bijwerkingen. Ook doet Lareb vragenlijstonderzoeken, zoals deze Bijwerking­monitor. Eerder onderzocht Lareb bijvoorbeeld al bijwerkingen van biologicals in de Monitor Biologische Medicijnen. Help ook mee aan meer kennis over bijwerkingen en doe mee aan de Bijwerkingmonitor! Aanmelden kan via www.bijwerking­monitor.nl. Op de website vind je ook meer informatie over het onderzoek en antwoorden op veelgestelde vragen.