Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies (dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen). Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Afwezigheid van ziektes

Het denken over gezondheid en ziekte verandert. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

Zes dimensies

Die brede invulling van gezondheid is uitgewerkt in zes dimensies. Die dimensies zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn.

Wat is Positieve Gezondheid niet?

Positieve Gezondheid gaat niet over een positieve kijk op gezondheid: het gaat om de brede blik. Positieve Gezondheid is geen definitie: het is meer een karakterisering, een gedachtegoed, dan een afbakening. Positieve Gezondheid is geen meetinstrument: het spinnenwebdiagram is geen onderzoeksinstrument.

Modellen, aanpakken en concepten

De afgelopen jaren zijn er diverse modellen, aanpakken en brede gezondheidsconcepten verschenen. Vaak is de vraag hoe het concept zich verhoudt tot de andere brede benaderingen. Hoewel ze verschillend worden ingevuld, zijn er ook overeenkomsten. Zoals aansluiten op individuele wensen en het anders aangaan van de dialoog met patiënten. De benaderingen kunnen elkaar in het gebruik versterken.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.