Bewegen als onderdeel van een leefstijl heeft een positief effect op het ziektebeloop en herstel van acute corona. Maar oefentherapie kan nadelig zijn voor het herstel bij Long-Covid. Er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs over de invloed van de leefstijlfactoren voeding, alcohol, slaap en stress/ontspanning op het ziektebeloop en herstel van Covid-19. Wel is bekend dat deze leefstijlfactoren effect hebben op het functioneren van het immuunsysteem.

Kennisinventarisatie

Dit blijkt uit een kennisinventarisatie van het platform Lifestyle4Health. Lifestyle4Health is een nationaal platform van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. TNO, LUMC en Radboudumc werkten mee aan deze inventarisatie. Dit gebeurde in het kader van het ZonMw Covid-19-programma. De inventarisatie biedt een overzicht van al beschikbare wetenschappelijke kennis over de invloed van leefstijlfactoren op vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van Covid-19.

Experts over verband leefstijl en corona

Naast het literatuuronderzoek zijn diverse experts geraadpleegd. Zij waren het erover eens dat een ongezondere leefstijl invloed heeft op de ernst van corona. Voeding wordt door de experts genoemd als belangrijkste leefstijldeterminant in preventie, behandeling en herstel bij acute Corona infectie. Verder benadrukken experts dat het belangrijk is om de verschillende leefstijlfactoren in samenhang te zien. Lees hier de volledige rapportage. ZonMw laat weten dat de Covid-19-pandemie onderstreept dat meer kennis van belang is over de complexe relatie tussen leefstijlfactoren, het immuunsysteem en de relatie met gezondheid en ziekte. Onderzoek hiernaar is nog schaars. Wel is bekend dat leefstijl een belangrijke factor is voor het immuunsysteem. Een gezonde leefstijl kan de weerstand verhogen, een ongezonde leefstijl kan de weerstand verminderen.

Nationaal en internationaal onderzoek

Vanuit het Covid-19-programma van ZonMw zal begin 2022 zowel nationaal als internationaal onderzoek worden geïnitieerd. Internationaal wordt ingezet op fundamenteel onderzoek om de werkingsmechanismen tussen leefstijlfactoren (specifiek voeding), het immuunsysteem en infectieziekten zoals Covid-19 beter te begrijpen. Nationaal wordt ingezet op toegepast onderzoek om leefstijl in te zetten in het ondersteunen en het bevorderen van sneller herstel van patiënten met Covid-19.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.